ສອນ​ລູກ​ໃຫ້​ມີ EQ ດີ

ຍຸກກ່ອນໆພໍ່ແມ່ຈະມຸ່ງຫວັງໃຫ້ລູກ ມີ IQ ຫຼື ຄວາມສະຫຼາດທີ່ດີແຕ່ຍຸກນີ້ພໍ່ແມ່ຄວນລ້ຽງໃຫ້ລູກມີ EQ ຫຼື ຄວາມສະຫຼາດທາງອາລົມທີ່ດີຄືລັກສະນະພຶດຕິກໍາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກມີຄວາມສາມາດໃນ ການເຂົ້າສັງຄົມໄດ້ດີຕັດສິນໃຈໄດ້ເອງໂດຍສະ​ເພາະເມື່ອຕ້ອງຮັບມືກັບສະຖານະການຍາກໆ ຫຼື ຄັບຂັນເປັນຕົ້ນນັກຈິດຕະວິທະຍາເດັກກ່າວວ່າຂ່າວດີກໍຄື EQ ນັ້ນ​ເຝິກຝົນ ຫຼື ສ້າງໄດ້ໂດຍເດັກທີ່ມີ EQ ສູງມັກສະ​ແດງ​ພຶດຕິ​ກຳ​ດັ່ງ​ນີ້:

1.ສາມາດບອກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເອງໄດ້ເມື່ອລູກນ້ອຍ ແລະ ພໍສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ ໃຫ້ລອງຖາມລູກວ່າກໍາລັງຮູ້ສຶກ​ແນວ​ໃດຢູ່ ທໍາອິດລູກອາດຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຊື່ອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນໃຫ້ເຮົາຊ່ວຍບອກລາວ ເດັກກໍຈະຄ່ອຍຮຽນຮູ້ເລື່ອງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຍອມຮັບມັນ ຖ້າພໍ່ແມ່ເປີດໃຈຍອມຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາ ​ເຂົາກໍຈະຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຍອມຮັບວ່າທຸກຄົນລ້ວນມີອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກທັງນັ້ນ ພຽງແຕ່ຈະສະແດງອອກ​ແນວ​ໃດໃຫ້ເໝາະສົມ ຍິ່ງລູກຮູ້ເທົ່າທັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງເຂົາກໍຈະມີສະຕິ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນເອງ.

2.ບໍ່ຕັດສິນຄົນອື່ນ ເດັກທີ່ມີ EQ ສູງຈະເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນຮູ້ ແລະຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄົນໄດ້ດີ ສາມາດເຂົ້າກັບຄົນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ແມ້ໝູ່ສະແດງອາລົມບໍ່ດີກັບເຂົາກໍຈະສາມາດຮັກສາອາລົມຂອງເຂົາໄດ້ໂດຍພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນວ່າເຂົາອາດມີບັນຫາຢູ່ ​ເຊິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກໍເປັນຜົນຫຼາຍຈາກການອົບຮົມສັ່ງສອນຂອງພໍ່ແມ່ໃຫ້ເດັກໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນຫຼາກຫຼາຍມຸມມອງຍອມຮັບໃນຄວາມ ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຄິດທີ່ຍອມຮັບ.

3.ເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ມີໃຜດີສົມບູນແບບທີ່ສຸດໃນໂລກ ເດັກທີ່ມີ EQ ສູງຈະປັບຕົວຮັບການປ່ຽນແປງແລະ ມີການ​ຍອມຮັບສູງເຂົາຈະເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ມີຫຍັງສົມບູນແບບເຂົາຈຶ່ງສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເບິ່ງວ່າເປັນພຽງແຕ່ບົດບາດເທົ່ານັ້ນ.

4.ເຂົ້າໃຈຕົນເອງ ເດັກທີ່ມີ EQ ສູງມັກຈະຮູ້ຈັກຈຸດອ່ອນຈຸດແຂງຂອງຕົວເອງດີ ແລະ ຍັງສາມາດນໍາສິ່ງທີ່ຕົນເກັ່ງມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດກັບຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນໄດ້ດ້ວຍເຂົາສາມາດສ້າງກໍາລັງໃຈໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ ແລະ ເຂົາເລືອກທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ສະຖານະການໃນທາງບວກ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດກັບຕົນເອງ.

5.ກ້າທີ່ຈະປະຕິເສດເດັກທີ່ມີ EQ ສູງມັກຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງຂະນະດຽວກັນເມື່ອໝູ່ມາຂໍຮ້ອງ ຫຼື ຊັກຊວນໃນເລື່ອງທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການເຮັດ ຫຼັ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ໃນຕອນນີ້ເຂົາກໍສາມາດຊື່ສັດຕໍ່ອາລົມຂອງຕົນເອງ ແລະ ຕອບປະ​ຕິ​ເສດຢ່າງສຸພາບໄດ້ ເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາຕ້ອງຮັກຕົນເອງ ແລະ ຮັກໝູ່ ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຂົາບໍ່ຢາກເຮັດແຕ່ຜິດໝູ່ເລີຍຕ້ອງຕອບຕົກລົງໄປທັງໆທີ່ໃຈບໍ່ຢາກເລີຍ ກໍເທົ່າກັບເຂົາບໍ່ຮັກຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈຶ່ງຮູ້ສຶກອິດສະລະທີ່ຈະເລືອກສະແດງສິ່ງທີ່ກົງກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວບຄຸມຕົວເອງໄດ້.

6.ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບວ່າຕົນເອງກໍຜິດພາດໄດ້ເດັກທີ່ມີ EQ ສູງຈະເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມຜິດກັບ​ໂຕຂອງເຂົາມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດເຂົາຈະເບິ່ງຫາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບທັນທີ ແລະ ຄິດ​ວ່າ​ຈະເຮັດ​ແນວໃ​ດຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຈະ​ໃຫ້​ອະ​ໄພ​ຕົນ​ເອງໄດ້ໄວ.

7.ເຂົ້າໃຈວ່າຊີວິດຕ້ອງມີສົມດຸນເດັກທີ່ມີ EQ ສູງນັ້ນເຂົ້າໃຈວ່າຊີວິດຕ້ອງມີສົມດຸນ ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາຈຶ່ງມັກຫາເວລາຢຸດພັກຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດວຽກໜັກເປັນຊ່ວງໆ ເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າການໄດ້ຢູ່ກັບຕົນເອງມີຊ່ວງສະຫງົບແດ່ ​ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການໄປພັກຜ່ອນຕາມທໍາມະຊາດແດ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາໄດ້ມີເວລາທົບທວນສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແທ້ຈິງ​ເຊິ່ງຄືເປັນສາກແບັດ ໃຫ້ກັບຕົນເອງເພື່ອກັບມາເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີພະລັງ ແລະ ສົດຊື່ນ.