ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍາແໜງສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຖືກສານຕັດອິດສະຫລະພາບ ຈໍາຄຸກຕະຫລອດຊີວິດ

ໃນຕົ້ນປີ 2014 ເຊິ່ງເປັນຄະດີໜຶ່ງທີ່ມວນຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດໄດ້ກັກຕົວຫົວໜ້າບັນຊີທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງສາລະວັນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 2 ມັງກອນ 2014 ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເອົາເງິນຈາກທະນະຄານສົ່ງເສີມກະສີກໍາ ຈໍານວນຫລາຍກ່ວາ 10 ຕື້ກີບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ກັກຕົວນາງ ລິດສະດາເພັດ ແກ້ວພິລາວັນ ອາຍຸ 42 ຢູ່ ບ້ານຫລັກສອງເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ, ອາດີດເປັນຫົວໜ້າບັນຊີທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາແຂວງສາລະວັນ (ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ເປັນຫົວໜ້າບັນຊີຂອງທະນາສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາ ແຂວງສາລະວັນ ໃນປີ 2010) ເພື່ອທໍາການສືບສວນ-ສອບສວນຫາສາເຫດກ່ຽວກັບເງິນຂາດບັນຊີຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ; ຜ່ານການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງ ແລະ ບວກໃສ່ກັບບັນດາຂໍ້ມູນຫລັກຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຈຶ່ງຮູ້ວ່າ: ນາງ ລິດສະດາເພັດ ແມ່ນໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວກະທໍາຜິດ ແຕ່ປີ 2012-2013 ເຊີ່ງໄດ້ສວຍໃຊ້ໂອກາດທີ່ການຈັດຕັ້ງໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຍັກຍອກສໍ້ໂກງເອົາເງິນທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາ ແຂວງສາລະວັນ ດ້ວຍວິທີສ້າງເອກະສານປອມຂື້ນມາ ເພື່ອປົກປິດເຊື່ອງອໍາ ເອົາເງິນຈາກທະນາຄານຫລາຍຄັ້ງ ຜ່ານການກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງຮູ້ວ່າ: ເງິນຂາດບັນຊີໄປທັງໜົດຢູ່ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ຈຳນວນ 11.336.108.000 ກີບ ແລະ ເງິນບາດ ຈໍານວນ 8.300.000 ບາດ ແຕ່ຜ່ານການໃຫ້ການຂອງຜູ້ກ່ຽວຮັບສາລະພາບວ່າ: ໄດ້ຍັກຍອກສໍ້ໂກງເອົາເງິນຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາແທ້ ເປັນເງິນຈໍານວນ 4.436.108.000 ກີບ ແລະ ເງິນບາດຈໍານວນ 3.300.000 ບາດ ສ່ວນເງິນຈໍານວນ 6.900.000.000 ກີບ ແລະ ເງິນບາດ ຈໍານວນ 5.000.000 ບາດ ໃນນັ້ນຜູ້ກ່ຽວອ້າງວ່າ: ໄດ້ໂອນໄປທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສໍານັກງານໃຫຍ່, ຜ່ານການຢັ້ງຢືນຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາສໍານັກງານໃຫຍ່ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນຕາມຄໍາຢັ້ງຢືນ ສະບັບເລກທີ 314/ທສກ.ສຍ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2014 ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເງິນຈໍານວນດັ່ງກ່າວແມ່ນ ນາງ ລິດສະດາເພັດ ແກ້ວພິລາວັນ ໄດ້ສ້າງເອກະສານບັນທຶກບັນຊີ ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ ມີແຕ່ເອກະສານແຕ່ບໍ່ມີເງິນສົດມອບເຂົ້າບັນຊີ, ພຽງສ້າງຂື້ນເພື່ອຫລອກລວງ ແລະ ເຊື່ອງອໍາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈິ່ງໄດ້ສະຫລຸບຄະດີດັ່ງກ່າວສົ່ງຫາໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສໍານວນຄະດີດັ່ງກ່າວແລ້ວເຫັນ ວ່າ: ນາງ ລິດສະດາເພັດ ແກ້ວພິລາວັນ ແມ່ນມີຄວາມຜິດຕໍ່ກົດໝາຍອາຍາໃນໜວດທີ 10 ວ່າດ້ວຍອາດຊະຍາກໍາພິເສດ ຕາມມາດຕາ 174 ຂໍ້ 11 ໃນສະຖານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະ ໄອຍະການ ປະຊາຊົນ ຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງຟ້ອງ ນາງ ລິດສະດາເພັດ ແກ້ວພິລາວັນ ຕໍ່ຄະນະສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນ ແຂວງສາລະວັນ.
ມາຮອດວັນທີ 26 ຕຸລາ 2014 ສານປະຊາຊົນ ແຂວງສາລະວັນ ຈຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາສໍານວນຄະດີດັ່ງກ່າວອອກມາພິຈາລະນາໃນທີ່ປະຊຸມສານຜ່ານການໄຕ່ສວນໃນທີ່ປະຊຸມສານເຫັນວ່າ: ນາງ ລິດສະດາເພັດ ແກ້ວພິລາວັນ ແມ່ນມີຄວາມຜິດຕາມການສັ່ງຟ້ອງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແທ້, ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 174 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະສານອາຍາຂອງສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນແຂວງສາລະວັນ ຈິ່ງໄດ້ລົງໂທດຕັດອິດສາລະພາບຈໍາຄຸກຕະຫລອດຊີວິດ, ປັບໄໝ 1% ຂອງມູນຄ່າເສຍຫາຍ ພ້ອມໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໃຊ້ແທນເງິນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ສາຂາ ແຂວງສາລະວັນ ຈໍານວນ 11.336.108.000 ກີບ ແລະ ເງິນບາດ 8.300.000 ບາດ, ຮິບຄໍາຈໍານວນ 5 ບາດ ແລະ ທີ່ດິນ ຈໍານວນ 4 ຕອນ ທີ່ເປັນຂອງຜູ້ກ່ຽວ.