ສປປ.ລາວ ພົບຄົນຕິດເຊື້ອ HIV 7.072 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 4.339 ຄົນ

 

ຕາມການລາຍງານຫຼ້າສຸດ ໂດຍທ່ານ ດຣ. ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າສູນຕ້ານເອດສ໌ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຢູ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ສະພາບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອ HIV ພະຍາດເອດສ໌
ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 07 ສິງຫາ 2015 ທີ່ສູນຕ້ານເອດສ໌ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ຫຼັກ 3) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາບການຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ AIDS ຢູ່ ສປປ.ລາວ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເຖິງທ້າຍປີ 2014 ທີ່ມີການລາຍງານໃນ 17 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ຈາກຈໍານວນໂຕຢ່າງ ເລືອດທີ່ກວດ 483.251 ຄົນ ພົບຈໍານວນທີ່ຕິດເຊື້ອ ເອັຈໄອວີ 7.072 ກໍລະນີ ກວດພົບຈໍານວນທີ່ເປັນພະຍາດເອດ 4.339 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນ ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດເອດສ໌ 1.659 ກໍລະນີ ສໍາລັບກຸ່ມອາຍຸທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ HIV ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເກນອາຍຸລະຫວ່າງ 25-29 ປີ ທີ່ເປັນແມ່ເຮືອນ ມີ 1.131 ກໍລະນີ ກໍາມະກອນ 1.202 ກໍລະນີແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ 966 ກໍລະນີ ຊາວກະສິກອນ 899 ກໍລະນີ ພະນັກງານ 522 ກໍລະນີ ນັກທຸລະກິດ 512 ກໍລະນີເດັກນ້ອຍ 308 ກໍລະນີ ຄົນຫວ່າງງານ 209 ກໍລະນີ ສາວບໍລິການ 194 ກໍລະນີ ນັກຮຽນ 168 ກໍລະນີ ຄົນຂັບລົດ 132 ກໍລະນີ ທະຫານ 120 ກໍລະນີ ຕໍາຫຼວດ 62 ກໍລະນີ ພະນັກງານວິສາຫະກິດ 60 ກໍລະນີ ຊ່າງເສີມສວຍ 45 ກໍລະນີສີລະປິນ 22 ກໍລະນີ ນັກບວດ 11 ກໍລະນີ ນັກທ່ອງທ່ຽວ 6 ກໍລະນີ ແລະ ອື່ນໆ 73 ກໍລະນີ.

ສໍາລັບໂຕເລກການຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ ພະຍາດ AIDS ນັບແຕ່ປີ 1990-2014 ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ປີ 1990 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 1 ຄົນ ປີ 1991 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 5 ຄົນ ປີ 1992 ມີ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 5 ຄົນ ກວດພົບຜູ້ເປັນພະຍາດ AIDS 1 ຄົນ ປີ 1993 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 8 ຄົນ ກວດພົບຜູ້ເປັນພະຍາດ AIDS 7 ຄົນ ປີ 1994 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 12 ຄົນ ກວດພົບຜູ້ເປັນພະຍາດ AIDS 3 ຄົນ ປີ 1995 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 12 ຄົນ ກວດພົບຜູ້ເປັນພະຍາດ AIDS 24 ຄົນ ປີ 1996 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 72 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 42 ຄົນ ປີ 1997 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 111 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 70 ຄົນ ປີ 1998 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 102 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 54 ຄົນ ປີ 1999 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 152 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 93 ຄົນ ປີ 2000 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 162 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 84 ຄົນ ປີ 2001 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 192 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 97 ຄົນ ປີ 2002 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 187 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 85 ຄົນ ປີ 2003 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 170 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 110 ຄົນ ປີ 2004 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 258 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 165 ຄົນ ປີ 2005 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 357 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 234 ຄົນ ປີ 2006 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 353 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 277 ຄົນ ປີ 2007 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 458 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 338 ຄົນ ປີ 2008 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 487 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 329 ຄົນ ປີ 2009 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 535 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 357 ຄົນ ປີ 2010 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 612 ຄົນ ເປັນ ະຍາດ AIDS 366 ຄົນ ປີ 2011 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 670 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 369 ຄົນ ປີ 2012 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 617 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 323 ຄົນ ປີ 2013 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 679 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 353 ຄົນ ແລະ ປີ 2014 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 834 ຄົນ ເປັນພະຍາດ AIDS 377 ຄົນ.

ສ່ວນແຂວງທີ່ມີໂຕເລກຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີເຖິງ 2.667 ຄົນ ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 2.137 ຄົນ ຈໍາປາສັກ 743 ຄົນ ຄໍາມ່ວນ 314 ຄົນ ບໍ່ແກ້ວ 215 ຄົນ ຫຼວງພະບາງ 209 ຄົນ ວຽງຈັນ 164 ຄົນ ສາລະວັນ 110 ຄົນ ບໍລິຄໍາໄຊ 101 ຄົນຊຽງຂວາງ 92 ຄົນ ໄຊຍະບູລີ 90 ຄົນ ຫຼວງນໍ້າທາ 82 ຄົນ ອຸດົມໄຊ 67 ຄົນ ຫົວພັນ 21 ຄົນ ອັດຕະປື 21 ຄົນ ຜົ້ງສາລີ 16 ຄົນ ແລະ ເຊກອງ 15 ຄົນ.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ທີ່ມາ: http://www.vtetoday.la