ສປປ ລາວ ລິເລີ່ມຂັ້ນຕອນປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງຕ້ານການຟອກເງິນ

ສ ປປ ລາວ ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ (WB) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມລິເລີ່ມຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະ ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ເຊິ່ງຕະຫຼອດ 4 ວັນນີ້, ບັນດານັກຝຶກອົບຮົມໄດ້ພ້ອມກັນເຂົ້າໃຈເຖິງພາບລວມຂອງຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍມີໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານການຟອກເງິນ (ML), ຄວາມບອບບາງທີ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ຕ້ອງປະເມີນໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ວິທີດໍາເນີນງານແບບເນັ້ນໃສ່ຄວາມສ່ຽງ; ເພື່ອຈັດສັນຊັບພະຍາ ກອນການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ML/TF).

ນອກນີ້ ຍັງຈະເຮັດບົດຝຶກຫັດກ່ຽວກັບການລະດົມຄວາມຄິດເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຂອງ ML/TF ແລະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (NRA) ໃນ ສປປ ລາວ; ການສັງລວມວຽກງານ NRA; ການນໍາສະເໜີສັງລວມຄໍາແນະນໍາຂອງ WB ໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ການເຮັດ NRA ແລະຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດ NRA.

ນອກຈາກນີ້ ນັກຝຶກອົບຮົມຍັງຈະມີການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ເຊິ່ງຈະມີການສົນທະນາ ໂດຍມີ 8 ຄະນະຄື: ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງິນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ; ການປະເມີນມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ; ຂະແໜງການທະນາຄານ; ຂະແໜງ ການຫຼັກຊັບ; ຂະແໜງການປະກັນໄພ; ສະຖາບັນການເງິນ; ສະຖາບັນທີ່ບໍ່ນອນໃນຂະແໜງການເງິນ ແລະການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ; ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງມີການຖາມ-ຕອບ ແລະສົນທະນາ ລວມທັງການຮຽນຮູ້ບົດຮຽນ NRA ຈາກປະເທດອື່ນ ແລະຜົນຕອບຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຕື່ມອີກ.

ທ່ານ ພົນຕີ ກົງທອງ ວົງພິຈິດ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດດ້ານການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃນຄັ້ງນີ້ ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ, ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເປັນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງເປັນພື້ນ ຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການປະເມີນຂະແໜງການຂອງຕົນເພື່ອຊອກຮູ້ຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງແລະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 4-7 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພົນຕີ ກົງທອງ ພົງພິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ), ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາລວມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ, ພ້ອມນີ້ ກໍມີທ່ານ ໄນເຈວ ຊ່ຽວຊານຈາກ WB ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ.

Cr: www.laoedaily.com