ສປປ ລາວ ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອການສົ່ງອອກ

ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີບາງຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກພັດທະນາຈົນກາຍເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານທຽບເທົ່າສາກົນສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ປະກອບມີ: ເຂົ້າຈ້າວ, ເຂົ້າໜຽວອິນຊີ (ເຂົ້າຫອມຕ່າງໆ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ) ກາເຟອິນຊີ, ຊາປອດສານພິດ, ງົວ, ອຸດສາຫະກໍາຂອງຟາມລາວ, ພືດຜັກເຊັ່ນ: ຜັກກະລຳປີ ຈາກເມືອງປາກຊ່ອງ, ໝາກນ້ຳມັນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄໝລາວ, ຢາສູບ, ພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ກະປ໋ອງ, ສິນຄ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ້ວຍກົນໄກ 4 ປະສານ 4 ຮ່ວມໃນລະດັບແຕກຕ່າງກັນໝາຍຄວາມວ່າລັດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການລົງທຶນ ແລະ ສະໜອງດ້ານນະໂຍບາຍ, ຜູ້ຜະລິດຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມເຂັ້ມແຂງສົມຄວນ, ຜູ້ປະກອບການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມເຊັ່ນ: ກຸ່ມໂຮງສີ, ກຸ່ມປຸງແຕ່ງກາເຟ, ປຸງແຕ່ງຫຸ້ມຫໍ່ພືດຜັກ, ໝາກນ້ຳມັນ, ຜະລິດຕະພັນໄໝລາວ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນນີ້ບົດບາດຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາລາວແມ່ນເຂັ້ມແຂງສົມຄວນ, ສະຖາບັນການເງິນເຂົ້າຊ່ວຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ(ລວມສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ).
ທ່ານ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເປີດເຜີຍໃຫ່ຮູ້ວ່າ: ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນສິນຄ້າຫຼັກໆແມ່ນປະກອບມີຢາງພາລາຂອງບໍລິສັດຫວຽດນາມ, ບໍລິສັດຈີນ, ປູກອ້ອຍຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ, ປູກມັນຕົ້ນບໍລິສັດຫວຽດນາມ, ລ້ຽງງົວອຸດສາຫະກຳຂອງບໍລິສັດຮ່ວງແອງຢາລາຍ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ປູກໄມ້ຂອງບໍລິສັດໂອຈິ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດບົວລະພາ, ພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ກະປ໋ອງຂອງບໍລິສັດລາວອຸດສາຫະກຳ ຈຳກັດ ແລະ ອື່ນໆ ເປັນການຜະລິດສິນຄ້າຄົບວົງຈອນ, ມີຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ແລະ ສຳເລັດຮູບ ເພື່ອສົ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ, ເປັນໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ຖືກຮູບແບບ ແລະ ມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດຢ່າງແຂງແຮງ, ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກະສິກອນ, ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໂດຍການປະຕິບັດຮູບແບບທຸລະກິດສັນຍາຜູກພັນສອງສົ້ນ ແບບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກອ້ອຍ, ປູກມັນຕົ້ນ ແລະ ປູກຫຍ້າ