ສປປ ລາວມີຜົນສຳເລັດໃນວຽກງານຕ້ານການຟອກ ເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

 

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2015 ໄດ້ກ່າວເຖິງ ອົງການຕ້ານການຟອກ ເງິນສາກົນ ຕີລາຄາ ແລະ ກໍານົດໃນແຜນການດໍາເນີນງານຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະມີຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ, ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນ ໄປເປັນເວລາເຄິ່ງ ວັນໃນວັນທີ  16 ກັນຍາຜ່ານມາ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ແລະ ບໍລິການ, ປະທານຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ພ້ອມນີ້ ກໍມີຮອງປະທານ, ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຈາກ ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນກໍຄື 40 ຂໍ້ແນະນຳຂອງ ອົງການ ຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ   ( Financial Action Task Force “ FATF ”) ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດຕາມ 16 ຂໍ້ແນະນຳຕົ້ນ ຕໍ ແລະ ສຳຄັນຂອງ FATF  ​ເຊິ່ງຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນຜ່ານມາພາຍຫລັງ ກອງປະຊຸມສາມັນຄັ້ງທີ II ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນກາງເດືອນມິຖຸນາຂອງປີນີ້ ສປປ ລາວກໍໄດ້ຂຸ້ນ ຂ້ຽວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະໄດ້ມີຜົນຄືບໜ້າ ໂດຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫລຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ AML/ CFT ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ.

 ທ່ານປະທານ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ມີ ຄໍາເຫັນວ່າ: ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ນັບມື້ນັບມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປັນວຽກງານທີ່ທຸກປະເທດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເພາະກາຍເປັນບັນຫາສາກົນ, ໂດຍສະເພາະໃນປະຈຸບັນລະບົບການເງິນທີ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ໃຫ້ກຸ່ມອາດຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ ແລະ ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີສວຍໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນລັກສະນະຈາກປະເທດໜຶ່ງ ໄປຍັງປະເທດອື່ນ ​ເຊິ່ງຖືເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ທັງຕ້ອງມີ ມາດຕະການໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງ ໜັກແໜ້ນ ແລະ ພາວະວິໃສ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ, ຫາກຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານການເງິນ-ການທະນາຄານມີຄວາມຄ່ອງຕົວຂຶ້ນ.

  ໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການ ຟອກເງິນກໍຄືທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂ ປັບປຸງບັນດາຂໍ້ບົກຜ່ອງ ທີ່ອົງການຕ້ານການຟອກ ເງິນສາ ກົນ FATF  ໄດ້ຕີລາຄາ ແລະ ກໍານົດໃນ ແຜນການດໍາເນີນງານ( ActionPlan ) ຂອງ ສປປ ລາວ ​ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະມີຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ

ທີ່ມາ kpl.gov.la