ສກຈບ ປາກຊັນ ປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ຕື້ກວ່າກີບ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ) ປາກຊັນ ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ເພື່ອສົມທົບ ເປັນທຶນຮອນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ສກຈບ ປາກຊັນ ໄດ້ມີຍອດປ່ອຍສິນເຊື່ອທັງໝົດແລ້ວຕື້ກວ່າກີບ.
ທ່ານ ກົງຈັນ ດວງສົງຄາມ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ປາກຊັນ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກປາກຊັນ ຖືວ່າເປັນສະຖາບັນການເງິນນ້ອງໃໝ່ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນມີນາ 2016 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນໃນເບື້ອງຕົ້ນ 1,5 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ປ່ອຍເງິນ ກູ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າພຽງຢ່າງດຽວ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອຜ່ານມາສາມາດບັນລຸໄດ້ແລ້ວ ຕື້ກວ່າກີບ, ມີລູຄ້າທັງໝົດ 100 ກວ່າບັນຊີ, ກວມເອົາ ຫຼາຍຂະແໜງການເປັນຕົ້ນພະນັກງານ, ຂະແໜງການຄ້າ, ກະສິກຳ, ຊາວຄ້າຂາຍ ແລະອື່ນໆ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 2%-2,5% ຕໍ່ ເດືອນຄິດໄລ່ແບບຫຼຸດລົງ.
ທ່ານ ກົງຈັນ ດວງສົງຄາມ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ພາຍໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຖືວ່າມີທ່າແຮງຫຼາຍດ້ານ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນໃນການຂັບເຄື່ອນທຸລະກິດໃຫ້ຂະ ຫຍາຍຕົວ ເປັນຕົ້ນບັນດາຫ້າງຮ້ານ ແລະອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງ ການດ້ານການເງິນ, ນອກນີ້ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກປາກຊັນແມ່ນເນັ້ນ ການບໍລິການສະດວກວ່ອງໄວ ແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການ ເງິນແກ່ລູກຄ້າ, ຊຶ່ງການກູ້ຢືມເງິນ ຂອງທາງສະຖາບັນແມ່ນສາມາດ ເອົາເງິນເດືອນຄ້ຳປະກັນໄດ້ ແລະ ມີຜູ້ຄ້ຳປະກັນ ໂດຍການອະນຸມັດ ເງິນໃຫ້ພາຍໃນ 1-3 ວັນ.
ສ່ວນທ່ານໄດທີ່ສົນໃຈກູ້ຢືມ ກໍສາມາດພົວພັນໄດ້ທີ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກປາກຊັນ ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສີວິໄລ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

Cr: http://www.sedthakid.la