ວ່າດ້ວຍ : ລະດູການຊີວິດ

ຖ້າຄໍາວ່າ "ເມື່ອຍ" ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າທໍ້ ແລະ ເບື່ອໜ່າຍກັບຊີວິດ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງຮູບສາວນ້ອຍຄົນນີ້ ທີ່ລາວຕ້ອງໃຊ້ໜຶ່ງຊີວິດເພື່ອຕໍ່ອີກຫຼາຍຊີວິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຄອບຄົວລາວ...

ລາວເມື່ອຍແຕ່ລາວກໍຮູ້ຈັກພັກ

ລາວໜັກແຕ່ກໍຕ້ອງແບກຕໍ່

ລາວທໍ້ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຖອຍ

ລາວອາດນໍ້າຕາຍ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໂທດຕົ້ນທຶນຊີວິດ

ລາວຄິດພຽງເພື່ອວັນນີ້ຕ້ອງມີກີນ

ລາວດີ້ນລົນເພື່ອຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກ

ລາວພັກເກັບເອົາແຮງເພື່ອໄປຫາເປົ້າໝາຍຍັງຢູ່ໄກ

ລາວສູ້ດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ລາວບໍ່ສະແດງຄວາມອ່ອນແອພາຍໃນໃຫ້ຄົນຮູ້

ແຕ່ລາວຍັງສູ້ທຸກນາທີທີ່ຫາຍໃຈ

ແລ້ວເຈົ້າເປັນຫັຍງຈິ່ງຍອມແພ້ບັນຫາຊີວິດພຽງຊ້ຽວໜຶ່ງຂອງຊີວິດສາວນ້ອຍຄົນນີ້ ເຊິ່ງວຽກລາວ ບໍ່ມີຫ້ອງແອ, ບໍ່ມີເງິນເດືອນລໍຢູ່ທ້າຍເດືອນ,ບໍ່ມີວັນພັກເສົາອາທິດ, ບໍ່ມີໂບນັດທ້າຍປີ ແລະ ບໍ່ມີຄອມມີຊັ້ນເພື່ອຍ້ອມໃຈເມື່ອເຮັດວຽກໜັກ.

ຖ້າເຈົ້າທໍ້ກັບຊີວິດ ຈົ່ງລະນຶກສະເໝີວ່າ ທຸກຄົນມີລະດູຂອງຊີວິດ(Season of Life) ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຊ້ວງຊີວິດທີ່ມັນຈະມາໃນຮູບແບບ...

-ລະດູແຫ່ງຄວາມສຸກ

-ລະດູແຫ່ງຄວາມທຸກ

-ລະດູແຫ່ງຄວາມເບີກບານສໍາລານໃຈ

-ລະດູແຫ່ງອະສົງໄຂແຫ່ງລາຍຮັບເຂົ້າ

-ລະດູແຫ່ງຄວາມໂສກເສົ້າ

-ລະດູແຫ່ງໂຕເຮົາຕ້ອງຟັນຝ່າ

-ລະດູແຫ່ງສັດທາ ແລະ ຢຶດໝັ້ນ

- ລະດູແຫ່ງນໍ້າອົດນໍ້າກັ້ນ

ອີກຫຼາກຫຼາຍລະດູທີ່ຈະເຂົ້າມາທົດສອບຊີວິດເຮົາໃນແຕ່ລະຊ້ວງເວລາ ເຊິ່ງຂື້ນກັບເຮົາວ່າຈະແຂງແຮງພໍສູ້ກັບແຕ່ບັນຫາ ຫຼື ບໍ່  ເຊິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຈະຜ່ານລະດູການອັນໂຫດຮ້າຍຂອງຊີວິດສູ່ຄວາມສໍາເລັດດ້ວຍວິທີໃດ.

cr: tonamcha