ວຽກທີ່ເຮັດແລ້ວອາຍຸສັ້ນ

 

ມີການສຶກສາພົບວ່າຄົນທີ່ມີລັກສະນະການເຮັດວຽກທີ່ຜິດປົກກະຕິດົນໆ ມັກຈະອາຍຸບໍ່ຍືນ ຫາກຄົນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃຈລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ, ຮູ້ຈັກປັບປ່ຽນນິໄສການເຮັດວຽກ ກໍສາມາດຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນໄດ້ເຊັ່ນ:

  • ວຽກທີ່ຕ້ອງຢືນດົນໆ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ອາຈານ, ພະນັກງານຂາຍ, ວຽກໃນຮ້ານອາຫານ....ຜູ້ເຮັດວຽກຄວນເລືອກເກີບທີ່ສວມໃສ່ສະບາຍ ຫຼືໃສ່ຖົງຕີນທີ່ມີຄວາມຢືດຫຍຸ່ນ, ປັບລະດັບຄວາມສູງຂອງໂຕະໃຫ້ເໝາະສົມ. ພະຍາຍາມໃຫ້ມີບ່ອນວ່າງພຽງພໍເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍ ທາງທີ່ດີຄວນຫາເວລາພັກຕີນນຳ. ທີ່ສຳຄັນແມ່ຍິງບໍ່ຄວນໃສ່ເກີບສົ້ນສູງເປັນເວລາດົນເດັດຂາດ.

  • ວຽກທີ່ຕ້ອງນັ່ງດົນໆ: ເຊັ່ນ: ຄົນຂັບລົດ, ພະນັກງານໂຮງງານຕັດຫຍິບ, ພະນັກງານບໍລິສັດທີ່ນັ່ງໜ້າຄອມໝົດມື້. ກະດູກສັນຫຼັງບໍລິເວນແອວຕ້ອງຮັບນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່າເວລາຢືນ ເຮັດໃຫ້ປວດຫຼັງ ເມື່ອຍໄຫຼ່ ແລະຄໍງ່າຍກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນຄວນເລືອກຕັ່ງທີ່ມີຄວາມສູງ ແລະຄວາມແຂງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ກະດູກສັນຫຼັງບໍ່ເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ ພະຍາຍາມຢ່າກົ້ມນ້າກົ້ມຕາເຮັດວຽກດົນໆ ແລະບໍ່ຄວນຍົກແຂນດົນໆໂດຍບໍ່ມີບ່ອນໃຫ້ເທົ້າແຂນ ແລະທຸກໆຊົ່ວໂມງຄວນປ່ຽນທ່າທາງ ແລະອອກໄປຢືດເສັ້ນຢືດສາຍແດ່ກໍດີ.

  • ວຽກທີ່ຕ້ອງຂຸເຂົ່າດົນໆ ເຊັ່ນ ຊາວກະສິກອນ, ພະນັກງານອະນາໄມ, ຊ່າງແປງລົດ, ກຳມະກອນ ແລະອື່ນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວເຂົ່າໄດ້ຮັບແຮງກົດເຕັງ, ເສັ້ນເອັນອັກເສບ, ອາດກໍໃຫ້ເກີດເຂົ່າງໍໃນໄລຍະຍາວ. ການກົ້ມເປັນເວລາດົນຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບຫຼັງເຈັບແອວງ່າຍ ສະນັ້ນ, ພະຍາຍາມຢ່ານັ່ງທ່າເກົ່າດົນໆ ແລະເວລາຂຸເຂົ່າ ພະຍາຍາມຢ່າໃຫ້ຫົວເຂົ່ສເປັນຈຸດຮັບນ້ຳໜັກທັງໝົດ.