ວົງໂຄຈອນດາວເຄາະນ້ອຍຊີ້ ດາວເຄາະ 9 ດວງ ມີຢູ່ແທ້ ຫລື ບໍ່ ?

ນັກດາລາສາດຊາວອາເມລິກັນເຜຍວ່າວົງໂຄຈອນທີ່ແປກປະຫລາດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ 2015 BP519 ບອກເຖິງການມີຢູ່ຂອງດາວເຄາະໃນລະບົບສຸລິຍະທີ່ມີຫລາຍກວ່າໂລກເຖິງ 10 ເທົ່າຊຶ່ງອາດຈະເປັນດາວເຄາະດວງທີ 9 (Planet Nine) ທີ່ຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນຫ້ວງຂອງອາວະກາດຄັວນຫ່າງໄກຈາກດວງອາທິດເປັນຢ່າງຫລາຍຈົນຍັງຄົ້ນຫາບໍ່ພົບ.

ນັກສຶກສາຈູເລຍຕ໌ ເບກເຄີຣ໌ ນັກສຶກສາວິໄຈລະດັບປະລິນຍາເອກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ມິຊິແກນ ໃນສະຫາລັດ ແລະ ຄະນະ ໃຫ້ສໍາພາດກັບນິຕະຍາສາດວິທະຍາສາດ ຄວັນຕາ (Quanta) ວ່າໄດ້ຕິດຕາມສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍດັັ່ງກ່າວມາຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການຄົ້ນພົບເມື່ອ 3ປີກ່ອນ ແລະ ລ່າສຸດພົບວ່າວົງໂຄຈອນທີ່ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິຂອງດາວເຄາະນ້ອຍນີ້ ຈະເກີດຂື້ນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຖືກທໍາລາຍດ້ວຍແຮງດຶງດູດຈາກດາວເຄາະທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຫລາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ດາວເຄາະທີ່ວ່ານີ້ບໍແມ່ນດາວບໍລິວານໃນລະບົບສຸລິຍະທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີຢູ່ແລ້ວ

ຜູ້ວິໄຈລະບຸວ່າໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ 2015 BP519 ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າຣັດມີວົງໂຄຈອນຂອງໂລກອອ້ມດວງອາທິດ 35-863 ເທົ່າ ແຕ່ທີ່ແປກໄປຈາກວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະ ແລະ ດາວເຄາະນ້ອຍຕ່າງໆ ໃນລະບົບສຸລິຍະກໍ່ຄື  2015 BP519 ເຮັດມຸມເອນອຽງເຂົ້າໃກ້ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຫລາຍກວ່າເຖິງ 54 ອົງສາ ຊຶ່ງການທີ່ວົງໂຄຈອນຈະໃກ້ລັກສະນະແບບນັ້ນໄດ້ຈະຕ້ອງມີແຮງດຶງດູດມະຫາຄາດຈາກດາວເຄາະດວງໃດດວງຫນຶ່ງມາຍຶດຫນຽວເອົາໄວ້.

ນັກສຶກສາ ແລະ ຄະນະ ດ້ສ້າງແບບຈໍາລອງຄອມພິວເຕີທີ່ສະແດງວົງໂຄຈອນຂອງ 2015 BP519 ແລະ ໄດ້ທົດລອງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງ ດາວເຄາະດວງທີ 9 ເທົ່າທີ່ມີການກວດສອບມາລົງໃນແບບຈໍາລອງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ພົບວ່າວົງໂຄຈອນທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງດາວເຄາະນ້ອຍນີ້ສາມາດທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ອະທິບາຍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີດາວເຄາະຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ບໍລິເວນຫ່າງໄກສຸດຂອງລະບົບສຸລິຍະຢູ່ນໍາເທົ່ານັ້ນ

ທັ້ງນີ້ນັກດາລາສາດເລີ່ມພົບເບາະແສຂອງດາວເຄາະດວງທີ 9 ໃນລະບົບສຸລິຍະປີ 2014 ຫລັງຈາກດາວພູໂຕຖືກປ່ອຍອອກຈາກການເປັນດາວເຄາະລໍາດັບທີ 9 ໄປໃນປີ 2006 ແລະ ປັດຈຸບັນຈັດໃຫ້ເປັນພຽງດາວເຄາະ (Dwarf planet).

ຕໍ່ມາປີ 2016 ຄອນສແຕນຕິນ ແບທີກິນ ແລະ ນັກສຶກສາ ໄມເຄິລ ອີ ບຣາວ ຈາກສະຖາບັນເທັກໂນໂຢຢີແຫ່ງແຄລິຟເນຍ (Caltech) ສາມາດຄໍານວນຂະຫນາດແລະ ວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະດວງທີ 9 ໄດ້ສໍາເລັດ ແຕ່ນັກດາລາສາດຍັງຄົ້ນຫາດາວດວງນີ້ຍັງບໍ່ພົບໂດຍຄາດວ່າອາດຈະຢູ່ຫ່າງໄກເປັນໄລຍະທາງທີ່ຫລາຍກວ່າໂລກໄປຫາດວງອາທິດຫລາຍຮ້ອຍເທົ່າ ເຮັດໃຫ້ດາວເຄາະດວງນີ້ມືດມົນຕໍ່ການຄົ້ນຫາ.