ວິເຄາະຫານ້ອງໆ ທີມໝູປ່າ ທີ່ຕິດຢູ່ໃນຖໍ້າ 90 ຊົ່ວໂມງ

ຕິດຢູ່ໃນຖໍ້າ 90 ຊົ່ວໂມງ ຮ່າງກາຍຈະເກີດຫຍັງຂື້ນແດ່?

ນ້ອງໆ ທີມໝູ່ປ່າມີເປີເຊັນທີ່ລອດຂ້ອນຂ້າງສູງ ເພາະມະນຸດເຮົາມີພະລັງແຫ່ງການເອົາຕົວລອດສູງຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ຂະໜາດຢູ່ໃນຊາກຕຶກທະຫຼົ່ມ 7ມື້ ແບບບໍ່ມີຮອດນໍ້າຈະກິນຍັງສາມາດລອດກັບມາໄດ້

ແຕ່ນີ້ນ້ອງໆພວກເຂົາຍັງມີນໍ້າດື່ມທີ່ໄຫຼມາຈາກທາງພື້ນ ແລະ ຊ່ອງລົມດ້ານເທິງຂອງຖໍ້າ ທີ່ມາແບບເປັນເມັດໆ ຕາມທີ່ຝົນຕົກຕະຫຼອດມື້ ສະນັ້ນບໍ່ໜ້າຈະເປັນຫ່ວງເລື່ອງການຂາດນໍ້າ

ສ່ວນປະເດັນເລື່ອງການຂາດອາຫານ ແລະ ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມມືດນັ້ນ ຈະຂໍເລົ່າເປັນໄລຍະ 12ຊົ່ວໂມງກ່ອນ ອາດຈະຍາວ ແຕ່ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ອ່ານ ເພື່ອເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງໆ

12 ຊົ່ວໂມງ ໃນ 3-4 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ ຮ່າງກາຍຈະດຶງພະລັງງານສານອາຫານມື້ລ່າສຸດທີ່ກິນເພື່ອເອົາມາໃຊ້ງານຕໍ່

ຫຼັ້ງຈາກນັ້ນຖ້າພະລັງງານບ່ອນນີ້ໝົດໄປ ກໍ່ຈະໄປດຶງພະລັງງານໃນສ່ວນຂອງໄກໂຄເຈນມາໃຊ້ແທນ (ຄືການດຶຝພະລັງງານຈາກຄາບທີ່ຢູ່ໃນກະແສເລືອດມາໃຊ້) ຕອນນີ້ຖືວ່າຍັງສະບາຍຢູ່

24 ຊົ່ວໂມງ ຮ່າງກາຍຈະເລີ່ມຫິວໆ ເພຍໆ ຂື້ນມາ ທ້ອງຈະເລີ່ມສົ່ງສຽງຮ້ອງຕ້ອງການອາຫານ

ລະດັບໂຊດຽມໃນເລືອດສູງຂື້ນເລັກນ້ອຍ ພໍໄກໂຄເຈນໃນເລືອດໝົດແລ້ວ ຄິວຕໍ່ໄປທີ່ຮ່່າງກາຍຈະດຶງພະລັງມາໃຊ້ກໍ່ຄື ກຣູໂຄສ ຫລື ນໍ້າຕານສ່ວນທີນ້ອຍທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍນັ້ນເອງ ຫຼັກໆຈະດຶງກຣູໂຄສໄປໃຊ້ພະລັງງານກັບສະໝອງກ່ອນເພາະເປັນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ

36 ຊົ່ວໂມງ ຕອນນີ້ລະດັບຄໍເຣດເຕຣໍໃນເລືອດຫຼຸດລົງຈາກປົກກະຕິ ເພາະວ່າບໍ່ມີສານອາຫານປະເພດຄາບຫຼືໄຂມັນຕົກເຖິງທ້ອງເລີຍ

ຖ້າກຣູໂຄສໝົດຮ່າງກາຍຈະດຶງໂປຣຕີນມາໃຊ້ຕໍ່ ຫຼື ຖ້າບໍ່ພໍກໍ່ຈະເລີ່ມດຶງໄຂມັນທີ່ສະສົມໃຕ້ຜິວໜັງມາໃຊ້ແທນ

ຜິວໜັງຈະເລີ່ມຊີດລົງ ລີ້ນແຫ້ງແລະເກີດມີຕຸ່ມນ້ອຍໆຂື້ນບໍລິເວນລີ້ນ ເລີ່ມມີກິ່ນປາກທີ່ຮຸນແຮງຂື້ນ ເພາະຂອງເສຍຍຈາກການເຜົາຜານໄຂມັນຈໍາພວກຄີໂຕນເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນທີ່ຮຸນແຮງ

48 ຊົ່ວໂມງ ຄົບສອງມື້ ບ່ອນນີ້ຕາຈະເລີ່ມອ່ອນແຮງ ອາດມີອາການແຊກເຊັ່ນ ອາການເຈັບຫົວ ໜັກຕາມຕົນໂຕ (ບໍ່ມີແຮງ)

ຮ່າງກາຍຈະຂຸດໄຂມັນສະສົມມາໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງ ປົກກະຕິໄຂມັນສໍາຮອງຂອງຄົນທົ່ວໄປ ມັກຈະສາມາດຖືກນໍາມາເຜົາຜານເປັນພະລັງງານຕໍ່ໄປໄດ້ອີກຢ່າງນ້ອຍ 60-80ຊົ່ວໂມງຄົນໃດທີ່ມີນໍ້າໜັກຕົວຫຼາຍ ຫຼືມີໄຂມັນສະສົມຫຼາຍກໍ່ຈະຢູ່ໄດ້ດົນຂື້ນ

60 ຊົ່ວໂມງ ເຂົ້າມື້ທີສາມ ຄວາມຫິວເຮົາຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້າແປກໃຈ ຕອນນີ້ຮ່າງກາຍຈະເລີ່ມດຶງທັງໄຂມັນ ແລະ ດຶງກ້າມເນື້ອມາເຜົາຜານພະລັງງານຢ່າງເຕັມທີ່ ເປັນຈັ່ງຫວະທີ່ຮ່າງກາຍເຮົາເລີ່ມປັບຕົວໄດ້ແລ້ວ

ຖ້າຍັງມີນໍ້າກິນຢູ່ ຕອນນີ້ຈະຮູ້ສຶກຕົວເບົາໆ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງແອັກຕີບເປັນພິເສດໄດ້ອີກຫຼາຍມື້ເລີຍກໍ່ວາໄດ້ ມັນເປັນກົນໄກທໍາມະຊາດຄືສັ່ງໃຫ້ເຮົາຫ້າມຕາຍ ແລະ ພະຍາຍາມລຸກອອກໄປຫາອາຫານມາເຕີມລົງກະເພາະໃຫ້ໄດ້

72 ຊົ່ວໂມງ ຄືທີ່ບອກຢປວ່າຮ່າງກາຍເຮົາຂ້ອນຂ້າງຈະໂຕເບົາໆ ໂລ່ງໆ ຢູ່ອາດມີວູບໆແດ່ບາງເວລາ ເພາະນໍ້າຕານໃນເລືອດເຮົາຫຼຸດລົງ ລວມເຖິງການດຶງໄຂມັນ ແລະ ກ້າມເນື້ອມາເປັນພະລັງງານແທນ

90 ຊົ່ວໂມງ ບ່ອນນີ້ໜ້າເປັນຫ່ວງເລັກນ້ອຍ ເພາະປົກກະຕິແລ້ວເຮົາຈະກິນຄາໂບໄຮເດຣດຈາກອາຫານຕ່າງໆ ແຕ່ພໍເຮົາຂາດຄາບຈາກການກິນ ຮ່າງກາຍເຮົາເລີຍໄປເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບໂປຣຕີນ ແລະ ໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໃນຮ່າງກາຍຄ່ອຍໆເສຍໄປເລື້ອຍໆເທື່ອລະນ້ອຍ ສ່ວນການດໍາລົງຊີບກໍ່ຍັງຄົງດຶງສ່ວນໄຂມັນມາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ຄືເກົ່າຢ່າງທີ່ບອກໄປ

ສະຫຼຸບ ຈຸດວິຕົກຄືປະມານ 7-10ມື້ ຊ່ວງນີ້ຮ່າງກາຍທີ່ເຄີບແອັກຕີບຢູ່ ກໍ່ຈະເລີ່ມໝົດແຮງບໍ່ສາມາດຂະຫຍັບໄປມາໄດ້ແລ້ວ ອະໄວຍະວະພາຍໃນຕັບໄຕເລີ່ມພັງລົງເທື່ອລະສ່ວນ ເນື່ອງຈາກເລືອດເປັນພິດຢ່າງທີ່ບອກໄປ ຖ້າເລືອດເປັນພິດເຖິງລະດັບ 30%ຂອງເລືອດໃນຮ່າງກາຍທັງໝົດກໍ່ຈະເປັນຈຸດທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດແລ້ວ ເພາະເຮັດໃຫ້ມີສານພິດເຂົ້າສູ່ສະໝອງໄດ້ ຖືວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມທໍລະມານຫຼາຍແຕ່ຢ່າຟ້າວກັງວົນໄປ ມາເບິ່ງຂໍ້ດີທີ່ນ້ອງໆ ຕິດຢູ່ໃນຖໍ້າທີ່ມືດສຸດໆ ມືດແບບບໍ່ມີແສງສ່ອງຜ່ານໄດ້ເລີຍປົກກະຕິຄົນທີ່ຕິດຢູ່ໃນບ່ອນມືດເປັນເວລາດົນ ຮ່າງກາຍຈະຮູ້ສຶກຫລອນໆ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ສາເຫດເພາະບໍ່ຮູ້ວັນເວລາ ບໍ່ມີແສງທີ່ບອກວ່າເຊົ້າແລ້ວ ຫຼື ມືດແລ້ວ ປະສາດສໍາຜັດເລີ່ມແປປວນ ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍສະຕິໄດ້ງ່າຍ

ແຕ່ການທີ່ນ້ອງໆລວມກັນຢູ່ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ອາການແບບນີ້ອາດຈະບໍ່ເກີດຂື້ນເລີຍ ແຕ່ຫາກເກີດກໍ່ມີກໍາລັງໃຈຈາກໝູ່ເພື່ອນອ້ອມຂ້າງຊ່ວຍເຫຼືອປອບໃຈກັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຄຽດສະສົມຫຼຸດລົງ ແລະ ສາມາດຜ່ານພົ້ນຈາກອາການທາງຈິດໄປໄດ້ແບບສະບາຍ ແຕ່ຈະຫຼາຍນ້ອຍປານໃດກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບສະຕິຂອງແຕ່ລະຄົນ

ແລະ ຮ່າງກາຍເຮົາຢູ່ໃນສະພາວະນີ້ໃນຊ່ວງເວລາໃຫຍ່ໆໜຶ່ງ ແລະ ຮ່າງກາຍເລີ່ມປັບຕົວຄ້າຍໆສັດທີ່ຈໍາສິນ ແລະ ຫາກນ້ອງໆສາມາດນອນຫຼັບໄດ້ ການບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງແສງສະຫວ່າງທາງນອກອາດຈະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນການອນຫຼັບປ່ຽນໄປ ນ້ອງໆອາດຈະນອນລວດດຽວສອງສາມມື້ເລີຍກໍ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີແສງມາກະຕຸ້ນບອກເວລາວ່ານີ້ແມ່ນມື້ໃໝ່ແລ້ວ ຂໍໃຫ້ຮູ້ໄວ້ເລີຍວ່າແສງມີອິດທິພົນກັບສະໝອງຂອງເຮົາຫຼາຍ ສັງເກດໄດ້ຈາກເວລາທີມີສຸລິຍຸປຣາຄາ ແລ້ວສັດບິນກັບຮັງ ມະນຸດເຮົາກໍ່ເຊັ່ນກັນຫາກບໍ່ມີໂມງຫຼືເຄື່ອງບອກເວລາ ຕອນທີ່ຢູ່ບ່ອນມືດໆດົນໆ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍ່ຈະບອກໃຫ້ຕົວເອງນອນພັກຜ່ອນຫຼາຍກ່ວາເຮັດວຽກ ສະນັ້ນລະດັບການເຜົາຜານພະລັງງານຈະຍິ່ງຫຼຸດລົງກ່ວາເກົ່າໄປອີກ ມີພະລັງງານສໍາຮອງເຫຼືອເຟືອໃຫ້ໃຊ້ອີກຫຼາຍມື້

ຂະໜາດຕຶກທະຫຼົ່ມຄົນຕິດຢູ່ໃນນັ້ນຊາກຕຶກດົນເປັນອາທິດຍັງລອດມາໄດ້ເລີຍ ຍິ່ງນ້ອງໆເປັນນັກກິລາທີ່ແຂງແຮງ,ບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເຈັບປ່ວຍແຕ່ຢ່າງໃດແລ້ວການມີນໍ້າສະອາດກິນໄດ້ ແລະ ຍັງເກາະກຸ່ມກັນຢູ່ ໂອກາດລອດກໍ່ມີສູງເກີນ 80-90%ເລີຍ ເຄສນີ້ຈັ່ງໃດນ້ອງໆກໍ່ຕ້ອງລອດ