ວິທີ​ໜຶ້ງ​ເຂົ້າໜຽວ​ແບບ​ບໍ່​ໄດ້​ໝ່າ

 

  •  ເອົານ້ຳໃສ່ຫມໍ້ຫນຶ້ງ ໃສ່ຫລາຍເທົ່າກັບສອງເທື່ອຂອງການຫນຶ້ງປົກກະຕິ
  •  ລ້າງເຂົ້າໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນ້ຳສະອາດປະມານ 2-3 ນ້ຳ.
  •  ເອົາເຂົ້າໃສ່ຫວດຕາມປົກກະຕິ ລໍຖ້າຈັກຫນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ມັນສະເດັດນ້ຳກ່ອນ.
  •  ນຳເອົາໄປຫນຶ້ງຄືປົກກະຕິ ເອົາຝາໝໍ້ປິດໄວ້.
  •  ເມື່ອເຫັນອາຍຂຶ້ນທົ່ວແລ້ວ ບຶດຫນຶ້ງໃຫ້ປົງລົງ ເອົາເຂົ້າໄປລ້າງດ້ວຍນ້ຳສະອາດ (ລ້າງຄາຫວດເລີຍກໍໄດ້) ລ້າງໃຫ້ທົ່ວ ແລະ ບີບເຂົ້າທີ່ຈັບໂຕກັນເປັນກ້ອນໃຫ້ແຕກອອກເປັນເມັດໃຜ ເມັດມັນ ລໍຖ້າໃຫ້ສະເດັດນ້ຳກ່ອນບຶດຫນຶ່ງ.
  •  ເອົາໄປຫນຶ້ງຄືນອີກເປັນເທື່ອທີສອງ (ຫນຶ້ງໄປຕາມປົກກະຕິ), ກະວ່າເຂົ້າສຸກແລ້ວໃຫ້ເອົາໄມ້ກະດ້າມຫລືບ່ວງຈົກເບິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຂົ້າສຸກດີ, ເມື່ອເຂົ້າສຸກແລ້ວກໍປົງລົງວີຍັດໃສ່ ຕິບເຂົ້າກິນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແລະ ເຂົ້າຈະມີກິ່ນຫອມ ແລະ ລົດຊາດແຊບດີ (ລອງເຮັດເບິ່ງ ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈກໍລອງຫນຶ້ງເບິ່ງຫນ້ອຍຫນຶ່ງກ່ອນກໍໄດ້ເດີ!).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------