ວິທີ​ເວົ້າ​ນ້ອຍ​ໆ ແຕ່ໃຫ້​ໄດ້​ຜົນ​ຫຼາຍ​

ເລື່ອງ​ທີ່ເກິດຂື້ນ​ກັບ​ຊີວິດ​ເຮົາ​ທຸກ​ມື້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ 2 ໂລກ​ ແຕ່​ເປັນ​ເລື່ອງ​ໜ້າ​ເສຍ​ດາຍ​ທີ່ຄົນ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ຊີວິດ​ຢູ່​ພຽງ​ເຄີ່ງ​ດຽວ​ກັບ​ “ໂລກ​ທີ່​ທ່ານ​ເບິ່ງ​ເຫັນ​” ເທົ່າ​ນັ້ນ​ ຊຶ່ງ​ປະກອບ​ໄປ​ດ້ວຍ​ 2 ສ່ວນ​ຄື​ Performance ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ເວົ້າກັນ​ໃນ​ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ແລ້ວ​ ແລະ​ Persuasion ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ເວົ້າ​ກັນ​ໃນ​ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​

2. Persuasion (ເຄັດ​ລັບ​ຂໍ້​ທີ່​ສອງ​ຂອງ​ High Achiever)

ຄື​ການ​ສື່​ສານ​ກັບ​ຜູ້​ອື່ນ​ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຜົນ​ຕາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​

ບໍ່​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ພັດທະນາ​ Performance ໃຫ້​ສາມາດ​ສ້າງ​ຜົນ​ລັບ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ຫລາຍ​ຊ້ຳໃດ​ ແຕ່​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ກໍ​ມີ​ເວລາ​ຈຳ​ກັດ​ພຽງ​ແຕ່​ມື້​ລະ​ 24  ຊົ່ວ​ໂມງ​ ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແລະ​ຄົງ​ດີ​ຂຶ້ນ​ຫລາຍ​ຖ້າ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ພັດທະນາ​ທັກ​ສະ​ການ​ສື່​ສານ​ກັບ​ຜູ້​ອື່ນ​ ເພື່ອ​ຮ່ວມ​ເຮັດ​ “ຄວາມ​ຝັນ​” ທີ່​ເຈົ້າ​ມີ​ຫລື​ສ້າງ​ “ຄຸນຄ່າ​” ທີ່​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການສ້າງ​ໃຫ້​ໄວ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ຫລາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ.​

  • ເຮັດແນວ​ໃດ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ສາມາດ​ສື່​ສານ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ສົນ​ໃຈ​ມາ​ຮ່ວມ​ງານ​ກັບ​ເຈົ້າ.​
  • ເຮັດ​ແນວໃດ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ສາມາດ​ສື່​ສານ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ສົນ​ໃຈ​ມາ​ຮ່ວມ​ທຸນ​ກັບ​ເຈົ້າ​.
  • ເຮັດ​ແນວໃດ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ສາມາດ​ສື່​ສານ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ສົນ​ໃຈ​ “ຄຸນຄ່າ​” ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ​.

ການ​ສື່​ສານ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ຈຳ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຫລາຍ​ທີ່​ເຮົາ​ຄວນ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ແລະ​ພັດທະນາ​ຢູ່​ສະເໝີ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ “ເຂົ້າໃຈ​ຜູ້​ອື່ນ​” ແລະ​ສາມາດ​ “ໂນ້ມ​ນ້າວ​ໃຫ້​ຜູ້​ອື່ນ​ເຂົ້າໃຈ​ເຈົ້າ​”.

ບໍ່​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ພັດທະນາ​ Performance ໃຫ້​ສາມາດ​ສ້າງ​ສິ່ງ​ຕ່າງ​ໃຫ້​ໄດ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ນ້ອຍ​ລົງ​ຊ້ຳໃດ​.

ບໍ່​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ພັດທະນາ​ Persuasion ໃຫ້​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ສື່​ສານ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ຫລາຍ​ຊ້ຳ​ໃດ​.

ເຈົ້າ​ຮູ້ສຶກ​ບໍວ່າ​ຕົວ​ເອງ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຫລື​ພະລັງ​ບາງຢ່າງ​ ຊ້ອນ​ຢູ່​ແຕ່​ດຶງ​ມັນ​ອອກ​ມາ​ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້​ເພາະ​ທັງ​ Performance ແລະ​ Persuasion ເປັນພຽງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ພຽງເ​ຄີ່ງ​ດຽວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ໂລກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເບິ່ງ​ເຫັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​.

ໃນ​ບົດ​ຄວາມ​ຖັດ​ໄປ​ ເຮົາ​ຈະ​ມາ​ເວົ້າກັນ​ເຖິງ​ໂລກ​ອີກ​ໂລກ​ໜຶ່ງ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ “ໂລກ​ທີ່​ຖືກ​ລືມ​” ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄວາມ​ສາມາດ​ອີກເ​ຄີ່ງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເບິ່ງ​ບໍ່​ເຫັນ.​

======================================================================