ວິທີ​ກຳຈັດ​ຮອຍ​ເປື້ອນຈາກ​ກະ​ແລ້​ມທີ່​ເປື້ອນ​ເສື້ອ​ຜ້າ

ຖ້າເວົ້າເຖິງຂະໜົມຫວານຍອດນິຍົມສໍາລັບທຸກເພດທຸກໄວຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນ”ກະ​ແລ້​ມ”ແທ້​ແນ່ນອນ. ເພາະຄວາມຫວານເຢັນຊື່ນໃຈຂອງມັນທີ່ສາມາດຕອບໂຈດກັບສະພາບອາກາດຂອງບ້ານເຮົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ແຕ່ຢ່າງ​ໃດກໍຕາມທໍາມະຊາດຂອງກະ​ແລ້​ມກໍມັກຈະລະລາຍຕາມອຸນຫະພູມທີ່ສູງກວ່າຢ່າງໄວວາ ແລະ ນັ້ນເອງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການເປີເປື້ອນຂອງກະ​ແລ້​ມເທິງເສື້ອຜ້າຂອງເຮົາໄດ້ຢູ່ເລື້ອຍໆ.

ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈະມາແນະນໍາເຄັດລັບໃນການຂະຈັດຮອຍເປື້ອນຂອງ​ກະ​ແລ້​ມເທິງເສື້ອຜ້າອອກດ້ວຍຂັ້ນຕອນງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

-ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ: ໃຊ້​ເຈ້ຍທິດຊູ້ຊັບກະ​ແລ້​ມທີ່ເປື້​ອນເທິງເສື້ອອອກໄປໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫຼື ຫາກພົບວ່າກະ​ແລ້​ມນັ້ນແຂງກາຍເປັນກ້ອນແລ້ວນັ້ນໃຫ້ໃຊ້ບ່ວງຂູດອອກໃຫ້ໝົດເສຍກ່ອນເຊັ່ນກັນ.

-ຂັ້ນຕອນທີ່ 2: ນໍາເສື້ອຜ້າທີ່ເປື້ອນກະ​ແລ້​ມໄປແຊ່ໃນນ້ໍາອຸ່ນເພາະກະ​ແລ້​ມທີ່​ເຮົາຮັບປະທານນັ້ນມີສ່ວນປະກອບຂອງນົມ ແລະ ໄຂມັນ​ເຊິ່ງສາມາດຊະລ້າງອອກໄດ້ດີໃນນ້ໍາອຸ່ນ.

-ຂັ້ນຕອນທີ່ 3​: ໃຫ້ນໍານ້ໍາຢາຊັກຜ້າສູດເຂັ້ມຂຸ້ນໄປທາ​ປະໄວ້ເທິງຮອຍເປື້ອນແລ້ວນໍາໄປແຊ່ໄວ້ໃນນ້ໍາອຸ່ນປະມານ 30 ນາທີຈາກນັ້ນຊັກຄ່ອຍໆຕໍ່ອີກ 3-5 ນາທີແລ້ວນໍາໄປຊັກອອກດ້ວຍນ້ໍາສະອາດ.

-ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ: ຖ້າເຮົາພົບວ່າຮອຍເປື້ອນຍັງບໍ່ຖືກກຳຈັດໄປໄດ້ຢ່າງໝົດຈົດ ໃຫ້ກັບໄປເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ 3 ຊ້ໍາອີກຮອບໜຶ່ງພຽງ​ເທົ່ານີ້ເຮົາກໍສາມາດກຳຈັດຮອຍເປື້ອນກະ​ແລ້​ມເທິງເສື້ອຜ້າອອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແລ້ວ ແລະ ປະຫຍັດເວລາອີກ​ດ້ວຍ.

ຢ່າງ​ໃດກໍຕາມການໃຊ້ນ້ໍາອຸ່ນໃນການຂະຈັດຮອຍເປື້ອນ ຈະຊ່ວຍໃນການຂະຈັດຄາບກະ​ແລ້​ມອອກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ,ແຕ່ຜ້າບາງຊະນິດບໍ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະທຳຄວາມສະອາດໃນນ້ໍາທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເພາະຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ເນື້ອຜ້າໄດ້ດັ່ງນັ້ນຫາກພົບວ່າຜ້າຊະນິດນັ້ນ,ບໍ່ສາມາດຊັກລ້າງໃນນ້ໍາອຸ່ນໄດ້ທ່ານສາມາດເຮັດຕາມວິທີຂ້າງ​ເທິງໂດຍໃຊ້ນ້ໍາສະອາດໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງປົກກະ​ຕິແທນໂດຍອາດແຊ່ຜ້າແລະ ຊັກໃຫ້ດົນຂຶ້ນກໍຈະສາມາດຂະຈັດຮອຍເປື້ອນຈາກ​ກະ​ແລ້​ມເທິງເສື້ອຜ້າໃຫ້ອອກຢ່າງໝົດຈົດໄດ້ດີເຊັ່ນດຽວກັນພຽງເທົ່ານີ້ກໍຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດທ່ານງ່າຍຂຶ້ນອີກຫຼາຍ.