ວິທີແກ້ໄມເກນ ແລະ ວິທີຮັກສາໄມເກີນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ໄມເກນເປັນໂຣກຊະນິດທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດກັບຄົນໃນຜັດຈຸບັນ ໂດຍໃຈເປັນໂຣກໄພໃກ້ຕົວຊະນິດໜຶ່ງເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ລວມເຖິງການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນນໍາອີກດ້ວຍ ມື້ນີ້ເຮົາຈະນໍາເອົາສາເຫດ ແລະ ວິທີແກ້ໄມເກນຢ່າງຖືກຕ້ອງມາຝາກກັນ

ສາເຫດຂອງໄມເກນ

ຄວາມຈິງແລ້ວໂຣກໄມເກນ ເກີດຂື້ນຈາກສາເຫດໃດນັ້ນຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ສາເຫດທີ່ຊັດເຈນໄດ້ ຊຶ່ງຈາກການວິໄຈນັ້ນສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດດ້ວຍກັນຄື ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງສະໝອງ ໂດຍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫົວຫຼາຍ ແລະ ບາງກໍ່ລະນີອາດຈະມີອາການມຶນງົງ ສາຍຕາມົວນໍາດ້ວຍ ທີ່ສໍາຄັນໂຣກໄມເກນຍັງເປັນໂຣກທີ່ສາມາດຖ່າຍທອດໄດ້ທາງພັນທຸກໍາອີກດ້ວຍ

ວິທີແກ້ໄມເກນດ້ວຍການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ

ຄືທີ່ບອກໄປວ່າໄມເກນສາມາດຖ່າຍທອດໄດ້ທາງພັນທຸກໍາດັ່ງນນັ້ນຈຶ່ງເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ເປັນໄພຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍ ໂດຍການແກ້ໄມເກນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຫັນຜົນຊັດເຈນນັ້ນຕ້ອງເລີ່ມຈາກການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົວເອງເປັນອັນດັບທໍາອິດດ້ວຍວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

1.ຫຼີກລ້ຽງອາຫານທີ່ທີ່ຈະໄປກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການ

ໂດຍລີກລ້ຽງອາຫານທີ່ມີສານໄນໄທຣໄທຣາມີນ ແທນນິນ ຊໍໄຟ ລວມເຖິງ ໂມໂນໂຊດຽມ ກູຕາເມດ ທີ່ພົບໄດ້ໃນອາຫານຈໍາພວກ ເບຄອນ ວາຍແດງ ຖົ່ວເຫຼືອງແຂງ ນໍ້າແອັບເປິນ ອະງຸ່ນ ຜົນລະໄມ້ຕະກູນເບີລີ່ ຊາ ກາເຟ ຊອກໂກແລັດ ເນຍແຂງ ອາຫານທອດຕ່າງໆ ຊຶ່ງຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ອາການປວດໄມເກນເກີດຂື້ນໄດ້

2.ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍໆ

ເພາະຖ້າຮ່າງກາຍຕົກຢູ່ໃນສະພາບຂາດນໍ້າ ຂະເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ໄປກະຕຸເນໃຫ້ເກີດການປວດໄມເກນໄດ້

3.ບໍ່ຄຽດຫລືກັງວົນ

ຊຶ່ງເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງໂຣກໄມເກນນັ້ນເອງ ດັ່ງນັ້ນລອງເຝິກສະມາທິ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈສະຫງົບ ແລະ ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຄຽດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

4.ບໍ່ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ອັບ ບໍ່ລະບາຍອາກາດ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີແສງຫຼາຍເກີນໄປ

ເນື່ອງຈາກສາເຫດເຫຼົ່ນນີ້ເປັນອີກປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກໄມເກນ ລວມເຖິງໄປກະຕຸ້ນໂຣກໄມເກນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຂື້ນມາໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທ ບໍ່ມືດ ຫຼື ມີແສງຫຼາຍເກີນໄປ

5.ພັກຜ່ອນໃຫ້ເຕັມທີ່

ການທີ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນຢ່າງພຽງພໍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງການສົມດຸນ

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າໄມເກນເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງໃກ້ຕົວທີ່ເປັນໄພງຽບ ໂດຍທີ່ຫຼາຍຄົນອາດເບິ່ງຂ້າມໄປ ດັ່ງນັ້ນທ່ານໃດທີ່ກໍາລັງປະສົບບັນຫາກັບໂຣກໄມເກນຢູ່ ຫຼື ທ່ານໃດທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ໄມເກນມາໃກ້ກໍ່ລອງເຮັດຫ້າວິທີແກ້ໄຂໄມເກນລວມເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວໄປໃຊ້ເພື່ອສ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ຈະໄດ້ຮ່າງໄກຈາກໄມເກນໄດ້