ວິທີແກ້ຜົມບາງຮັກສາຜົມຫຼົ່ນດ້ວວຍສະໝູໄພ

ຜົມບາງ ປັນຫາສຸຂະພາບຜົມທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ກັບທຸກເພດທຸກໄວ ຊຶງນອກຈາກຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ບຸກຄະລິກເສຍແລ້ວ ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈໝົດລົງອີກດ້ວຍ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດຜົມຊົງໃດກໍ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມໜັກໃຈຫຼາຍເລີຍທີ່ດຽວ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມານໍາສະເໜີວິທີຮັກສາຜົມບາງດ້ວຍສະໝູນໄພກັນ

ສາເຫດຂອງຜົມບາງ

ບັນຫາຜົມບາງສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ ກໍາມະພັນ ຮໍໂມນທີ່ປ່ຽນແປງ ໂຣກຕ່າງໆ ບັນຫານຜົມຫຼົ່ນ ການແພ້ສານເຄມີ ການສູບບູລີ ແລະ ບັນຫາຜົມເສຍ ຊຶ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜົມບາງທັງນັ້ນ

ວິທີແກ້ຜົມບາງດ້ວຍການໝັກຜົມດ້ວຍສະໝູນໄພທໍາມະຊາດ

ທ່ານໃດທີ່ກໍາລັງຫາວິທີຮັກສາຢູ່ນັ້ນບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃຈເພາະມື້ນີ້ເຮົາມີເຄັດລັບການບໍາລຸງຜົມໃຫ້ຜົມກັບມາໜາມີສຸຂະພາບດີ ດ້ວຍວິທີຕໍ່ໄປນີ້

1.ດອກອັນຊັນ ພຽງແຕ່ເອົາດອກອັນຊັນມາຄັ້ນກັບນໍ້າຕົ້ມສຸກຈາກນັ້ນນໍາມາໝັກຜົມປະໄວ້ປະມານ 20 ນາທີ ໂດຍເຮັດເປັນປະຈໍາທຸກວັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົມກັບມາເງົາງາມ ແລະ ໜາຂື້ນ, ແຖມຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບດີອີກດ້ວຍ

2.ໄຂ່ຂາວ ໂດຍການແຍກໄຂ່ແດງ ແລະ ໄຂ່ຂາວອອກຈາກກັນຈາກນັ້ນເອົາໄຂ່ຂາວມາໝັກຜົມປະໄວ 15-20 ນາທີທ ແລ້ວລ້າງອອກ ແລະ ສະຜົມຕາມປົກກະຕິ ໂດຍເຮັດຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົມກັບມາໜາ ແລະ ຜົມບໍ່ແຫ້ງເສຍອີກດ້ວຍ

3.ຫວ່ານຫາງແຂ້ ສະໝູນໄພທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ ທັງເລື່ອງການບໍາລຸງຜິວພັນ ລວມເຖິງສຸຂະພາບຜົມນໍາອີກ ໂດຍການນໍາເອົາວຸ້ນຈາກຫ່ວານຫາງແຂ້ມາປະສົມກັບນໍ້າເລັກນ້ອຍ ແລ້ວປັ່ນໃຫ້ລະອຽດ ຈາກນັ້ນນໍາມາໝັກຜົມປະໄວ້ປະມານ 10 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກ ຄວນເຮັດເປັນປະຈໍາທຸກວັນ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປົມກັບມາເງົາງາມມີສຸຂະພາບດີແນ່ນອນ.

ດັ່ງນັ້ນທ່ານໃດທີ່ປະເຊີນກັບບັນຫາຜົມດໍາຢູ່ລອງນໍາເຄັດລັບວິທີແກ້ຜົມບາງດ້ວຍສະໝູນໄພທັງສາມຂໍ່ນີ້ມາປະຕິບັດເບິ່ງ ໂດຍເຮັດເປັນປະຈໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພຽງປະມານ 1 ເດືອນ ທ່ານກໍ່ຈະສາມາດສໍາຜັດໄດ້ເຖິງຄວາມປ່ຽນໄປແນ່ນອນ