ວິທີແກ້ບັນຫາແບັດເຕີຣີ່ເສື່ອມ

ແບັດເຕີຣີ່ເສື່ອມ ເຮັດແນວໃດ ມາເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ແບັດກັບມາໃຊ້ໄດ້ດີຄືເກົ່າ, ແຕ່ສຳລັບແບັດທີ່ຍັງບໍ່ໃຄ່ຂຶ້ນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໄດ້. ເຈົ້າຄົງເຄີຍປະສົບກັບບັນຫາ ແບັດໂທລະສັບ, ແບັດຄອມພິວເຕີ ທີ່ເຮົາມັກໃຊ້ເກັບໄຟບໍ່ໄດ້ ແຕ່ສະພາບພາຍນອກຍັງດີ ແລະບໍໍ່ບວມໃຄ່, ມື້ນີ້ ຄິດອອກ ມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາແບັດບໍ່ເກັບໄຟມາຝາກເຊິ່ງທ່ານອາດຍັງສົງໄສວ່າ ຈະສາມາດກັບມາໃຊ້ໄດ້ແທ້ຫຼືບໍ່? ຈາກການທົດລອງເຮັດເບິ່ງແລ້ວກັບແບັດ ASUS P 535 ປາກົດວ່າສາມາດໃຊ້ໄດ້ຄືກັບຊື້ໃໝ່

  1. ເອົາແບັດເຕີຣີ່ເສື່ອມ (ທີ່ຍັງບໍ່ບວມ) ແລ້ວເອົາໜັງສືພິມ ມາຫໍ່ 3 ຊັ້ນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແລ້ວຮັດດ້ວຍໜັງຢາງໃຫ້ແໜ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໜັງສືພິມດູດຊຶມຄວາມຊື້ນ ແລະປ້ອງກັນຄວາມຊື້ນເຂົ້າແຜງວົງຈອນແບັດບາງຊະນິດ
  2. ເອົາໃສ່ກັບພາສຕິກ ຫຼືຖົງຢາງພາສຕິກ ແລ້ວປິດໃຫ້ແໜ້ນ
  3. ເອົາໄປແຊ່ໃນຕູ້ເຢັນຊ່ອງແຂງ
  4. ແຊ່ໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນປະມານ 3-7 ວັນ
  5. ເມື່ອຄົບຕາມກຳນົດແລ້ວ ກໍເອົາອອກມາແລ້ວແກະໜັງສືພິມອອກ ມາປະໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງປະມານ 2 ວັນ ຫຼືຈົນກວ່າຈະບໍ່ມີອາຍນໍ້າ
  6. ຫຼັງຈາກແຫ້ງແລ້ວ ກໍເອົາມາໃສ່ໃນໂທລະສັບແລ້ວ ເອົາມາສາກປະໄວ້ປະມານ 8 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອກະຕຸ້ນເຊວ

ພຽງແຕ່ທ່ານເຮັດເທົ່ານີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ແບັດໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ ແລະບໍ່ຕ້ອງເປືອງເງິນຊື້ແບັດໃໝ່ອີ