ວິທີແກ້ບັນຫາຄໍດໍາໃຫ້ຈາງລົງໄດ້ ພາຍໃນ 20 ນາທີ

ຄໍດໍາຄໍ້າຈາງລົງດ້ວຍ 3 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້ ຄໍດໍາເກີດຈາກການທໍາຄວາມສະອາດບໍ່ດີ ອາດເກີດໄດ້ຈາກ ແສງແດດທີ່ຮຸນແຮງ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ຄວາມຕຸ້ຍ ແລະອື່ນໆ ບໍ່ວ່າສາເຫດຍ້ອນຫຍັງກໍສາມາດກໍາຈັດໄດ້ດ້ວຍ 3 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້.

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການຄັດເຊວຜິວ

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ອົບໄອນໍ້າ

ຂັ້ນຕອນທີ​ 3: ການກໍາຈັດຄໍດໍາດ້ວຍໄວທເທນນິ່ງ