ວິທີແກ້ຄອມຄ້າງ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຄ້າງຕະຫຼອດ

ຄອມຄ້າງຫຼືຄອມພິວເຕີແຮ້ງບັນຫາໜ້າເບື່ອທີ່ຫຼາຍຄົນກໍາລັງພົບຢູ່ເປັນປະຈໍານອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ວຽກບໍ່ແລ່ນແລ້ວ ຍັງຕ້ອງມານັ່ງງົງ ແລະ ຫາສາເຫດ ລວມທັງສາລະພັດວິທີ່ແກ້ບັບຫາຢູ່ຕະຫຼອດອີກດ້ວຍ ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີ່ແກ້ຄອມຄ້່ງຢ່າງໄດ້ຜົນມາຝາກ

ຄອມຄ້າງເກີດຈາກຫຍັງ?

ບັນຫາຄອມຄ້າງສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດດ້ວຍກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຂົ້າກັນຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆສາຍໄຟຫຼືສາຍອຸປະກອນລວມ ການລົງໂປແກມບໍ່ສົມບູນ ໂປແກມໃນເຄື່ອງຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຮາດດິດມີບັນຫາ ລວມທັງບັນຫາການຕິດໄວຣັດອີກດ້ວຍ

ວິທີແກ້ຄອມຄ້າງຢ່າງເຫັນຜົນ

ວິທີແກ້ຄອມຄ້າງນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາກຫຼາຍວິທີໂດຍສ່ວນໜຶ່ງນັ້ນກໍ່ອາດຈະຂື້ນກັບສາເຫດດ້ວຍ ແຕ່ວິທີແກ້ບັບຫາຄອມຄ້າງຫຼັກໆທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

1.ລົບໂປຣແກມທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີອອກ

ເພາະໂປຣແກມທີ່ຫຼາຍເກີນໄປສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງຄອມຊ້າໄດ້ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ຄອມຄ້າງໄດ້ ດັ່ງນັ້ນໂປຣແກມໃດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນກໍ່ລົບອອກ ເພື່ອການເຮັດວຽກຂອງຄອມໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບສູງ

2.ສະແກນໄວຣັດເປັນປະຈໍາ

ໄວຣັດເປັນອີກໜຶ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມຄ້າງຊຶ່ງຖ້າເປັນຫຼາຍອາດເຮັດໃຫ້ຄອມໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆໃໃນເຄື່ອງຫາຍໄປອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງຄວນໜັ່ນກວດຫາໄວຣັດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ

3.ຄວນກວດເຊັກອຸປະກອນເປັນປະຈໍາ

ເພື່ອເບິ່ງການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ລວມເຖິງສະພາບສາຍໄຟ ຈະໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງໄຫຼຫຼື່ນໄດ້ດີ ບໍ່ມີສະດຸດ

4.ກວດເຊັກຮາດດິດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ

ເພາະຮາດດິດເປັນອຸປະກອນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າຮາດດິດມີບັນຫາກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ສ່ວນອື່ນມີບັນຫາໄປນໍາ ດັ່ງນັ້ນຄວນກວດເຊັກສະພາບຂອງຮາດດິດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຖ້າພົບວ່າມີບັນຫາຈະໄດ້ແກ້ໄຂປັບປຸງ

ດັ່ງນັ້ນທ່ານໃດທີ່ຍັງປະສົບກັບບັນຫາຄອມຄ້າງເປັນປະຈໍາ ລອງນໍາວິທີເຫຼົ່ານີ້ໄປປະຕິບັດເບິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໄຫຼຫຼື່ນ ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ລວມທັງຄວນໜັ່ນກວດເຊັກສະພາບຄອມຢ່າງເປັນປະຈໍາເພື່ອຮັກສາໃກ້ຄອມຢູ່ຄູ່ກັບການເຮັດວຽກຂອງເຮົາໄດ້ດົນໆ