ວິທີເຮັດຄວາມສະອາດສະດື ແບບຖືກວິທີ ທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ຮູ້

ວິທີເຮັດຄວາມສະອາດສະດື ແບບຖືກວິທີ ທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ຮູ້

ສະດື ຄືແຜເປັນທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບມາຕັ້ງແຕ່ເກີດຫຼັງຈາກຖືກຕັດສາຍສະດື ຊື່ງຫຼາຍໆຄົນບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍປານໃດ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສະດືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳພໍໆກັບສ່ວນອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ

ການອາບນ້ຳບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການເຮັດຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍສ່ວນນີ້ ເພາະມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກັບລວບລວມເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ມີແບັກທີເຣຍແຕກຕ່າງກັນເຖີງ 65 ຊະນິດຢູ່ໃນສ່ວນນີ້ຂອງຮ່າງກາຍ ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ອ່ານບົດຄວາມນີ້ແລ້ວ ເຈົ້າຈະຮຽນຮູ້ວິທີງ່າຍໆໃນການເຮັດຄວາມສະອາດສະດື ແລະ ເລີ່ມສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງເຈົ້າເຖີງລະເລີຍມັນມາຕະຫຼອດເວລາ

ຫາກເຈົ້າສະດືໂບ໋ ເຮັດຄວາມສະອາດມັນໂດຍໃຊ້ສຳລີແຊ່ໃນສ່ວນປະສົມທີເຮັດຈາກນ້ຳ ແລະ ສະບູ່ ນອກຈາກນີ້ເຈົ້າຍັງສາມາດເຊັດດ້ວຍທາດເຫຼົ້າໄດ້ອີກດ້ວຍ

ຫາກເຈົ້າສະດືຈຸ່ນ ຄວາສະອາດມັນໂດຍຜ້າຂົນໜູແຊ່ໃນສ່ວນປະສົມທີ່ເຮັດຈາກນ້ຳ ແລະ ສະບູ່ ຊື່ງຕ້ອງເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນນີ້ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເດືອນ

ເປັນຫຍັງການເຮັດຄວາສະອາດສະດືເຖີງສຳຄັນ

ຫາກມີການສະສົມສິ່ງສົກກະປົກຢູ່ໃນສະດືເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ການຕິດເຊື້ອໃນຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ມາພ້ອມອາການແດງ ຄັນ ລະຄາຍເຄືອງ ຜິວໜັງ ແລະ ກິ່ນທີ່ບໍ່ປະສົງຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້

ໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າພົບກັບປັນຫາຂ້າງຕົ້ນ ເຮົາແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າຟ້າວໄປພົບແພດຜິວໜັງທັນທີ

ໝາຍເຫດ: ເວລາເຮັດຄວາສະອາດສະດື ຄວນເຮັດຢ່າງລະມັັດລະວັງ ແລະ ອ່ອນໂຍນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະແຊກຊ້ອນໃດໆເພີ່ມຕື່ມ