ວິທີເລືອກ ແລະ ຮັກສາກຸ້ງສົດໃຫ້ຢູ່ໄດ້ດົນ ໄດ້ກິນແບບສົດໆຢູ່ຕະຫຼອດທ່ານໃດທີ່ມັກກິນກຸ້ງອ່ານເລີຍ

ເຖິງວ່າບ້ານເຮົາຈະບໍ່ມີທະເລ ແຕ່ຫຼາຍໆຄົນກໍ່ມັກກິນອາຫານທະເລ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນກຸ້ງ ເຊິ່ງສາມາດນໍາມາປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ລາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກຸ້ງແຊ່ນໍ້າປາ ຕົ້ມຍໍາກຸ້ງ ເຂົ້າຜັດກຸ້ງ ແນ່ນອນວ່າຢາກໃຫ້ເມນູອາຫານເຫຼົ່ານີ້ແຊບ ວັດຖຸດິບຫຼັກກໍ່ຕ້ອງສົດໃໝ່ ພວກເຮົາມີວິທີເລືອກຊື້ ແລະ ເກັບຮັກສາກຸ້ງມາເນາະນໍາໃຫ້ຮູ້ຈັກນໍາກັນ

ເລືອກແນວໃດໃຫ້ໄດ້ກຸ້ງສົດ ?

ເລືອກໂຕທີ່ມີເນື້ອແໜ້ນ ບໍ່ມີກິ່ນເໜັຫນຄາວ ຫົວຕິດກລໍາໂຕແນ້າ ຫົວບໍ່ດໍາ ແລະ ມີເປືອກໃສ

ວິທີເກັບຮັກສາໃຫ້ກຸ້ງສົດໜ້າກັບປະທານ

  • ຫາກຊື້ມາແຕ່ຕະຫຼາດແບບແຊ່ນໍ້າກ້ອນທໍາມະດາ ໃຫ້ນໍາກຸ້ງໄປລ້າງໃຫ້ສະອາດ ນໍາກຸ້ງໃສ່ກ໋ອງເທນໍ້າໃສ່ໃຫ້ຖ້ວມໂຕກຸ້ງແລ້ວນໍາໄປໄວ້ຊ່ອງທີ່ຢູ່ກ້ອງຊ່ອງແຂງ (ຊ່ອງຟິດ) ຂອງຕູ້ເຢັນ (ຫາກນໍາໄປໄວ້ຊ່ອງແຂງຫົວກຸ້ງມັນຈະດໍາ) ວິທີນີ້ສາມາດເກັບຮັກສາກຸ້ງໄວ້ໄດ້ຫຼາຍອາທິດ
  • ຫາກຊື້ກຸ້ງແຊ່ແຂງມາ ໃຫ້ແຊ່ຕູ້ເຢັນໃນກ່ອງທໍາມະດາໜຶ່ງຄືນກໍ່ຈະນໍາມາແຊ່ນໍ້າເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ

ວິທີກໍາຈັດຟອກໂມນອອກຈາກກຸ້ງ

ນໍາກຸ້ງທີ່ບໍ່ທັນປອກໄປຊາວກັບນໍ້າເກືອ ປະໄວ້ 5 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກ ໂດຍການເປີດກ໊ອກນໍ້າຜ່ານໂຕກຸ້ງຫຼາຍໆຄັ້ງພຽງເທົ່ານີ້ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ກຸ້ງທີ່ສົດ ແລະ ໜ້າຮັບປະທານທຸກຄັ້ງທີ່ນໍາມາປຸງແຕ່ງອາຫານ