ວິທີຫຼຸດອາການປວດປະຈຳເດືອນ

 

 1. ການກິນນໍ້າອຸ່ນ: ເພາະນໍ້າອຸ່ນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອທີ່ຕຶງຢູ່ຜ່ອນຄາຍລົງ ແລະຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດລົງໄດ້

 2. ນອນເອົາຂາຍົກຂຶ້ນໃຫ້ສູງກວ່າຕົນໂຕ: ເຮົາຈະເອົາໝອນ ຫຼືພະນັ່ງແລ້ວເອົາຂາຮອງໃສ່ ວິທີນີ້ເປັນການບັງຄັບໃຫ້ກ້າມເນື້ອມົດລູກຄາຍໂຕລົງໄດ້

 3. ການອາບນໍ້າອຸ່ນ: ການລົງແຊ່ນໍ້າອຸ່ນຢູ່ອ່າງ ແລະຄວນເພີ່ມເກືອໃສ່ນໍ້າເລັກນ້ອຍ ແຊ່ປະມານ 30 ນາທີ ເພື່ອເປັນການຮັກສາດ້ວຍຄວາມອຸ່ນອີກວິທີໜຶ່ງ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດປະຈຳເດືອນໄດ້ ເພາະການແຊ່ນໍ້າອຸ່ນຈະຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອ

 4. ການນອນຄົດໂຕ: ເປັນທ່ານອນທີ່ຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອບໍລິເວນທ້ອງ ຈະຊ່ວຍອາການປວດໄດ້ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນນອນດົນເກີນໄປ

 5. ການນວດໜ້າທ້ອງ: ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ສາມາດບັນເທົາການເຈັບທ້ອງໄດ້ ໂດຍການນວດບໍລິເວນທ້ອງເປັນວົງມົນ ແຕ່ຄວນນວດຄ່ອຍໆ ສາມາດຫຼຸດການປວດ ແລະຄວາມຄຽດລົງໄດ້

 6. ນອນສະແຄງຊ້າຍ: ຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະຈຳເດືອນໄດ້ ແລະອາການປວດອື່ນໆ ການນອນສະແຄງຊ້າຍ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດໄດ້ດີກວ່ານອນສະແຄງຂວາ

 7. ການຫຼິ້ນໂຢຄະ: ການຫຼິ້ນໂຢຄະຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອຢຶດອອກ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ການປວດປະຈຳເດືອນຫຼຸດລົງ

 8. ການຍ່າງ: ເປັນວິທີບັນເທົາອາການປວດທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະໄດ້ຜົນດີ ແຕ່ຄວນຍ່າງໄວໆຈັກ 30 ວິນາທີ ມື້ລະ ​3 ເທື່ອ ການຍ່າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍລະງັບຄວາມເຈັບປວດໄດ້

 9. ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍ: ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແລ່ນ, ຂີ່ລົດຖີບ, ຕີດອກ ແລະກິລາຫຼາຍປະເພດ, ການອອກກຳລັງກາຍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄຽດຫຼຸດລົງ ແລະເວລາເປັນປະຈຳເືອນບໍ່ມັກປວດອີກຕໍ່ໄປ

 10. ກິນນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍ: ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕັບເຮັດວຽກໄດ້ດີຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດກໍດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການປວດປະຈຳເດືອນຫຼຸດລົງ

 11. ກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້: ການກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ທີ່ມີໄຟເບີສູງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີຂຶ້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ໂຮໂມນສ່ວນເກີນຂັບອອກຈາກຮ່າງກາຍ ຫຼຸດປະຈຳເດືອນໄດ້

 12. ຫຼີກລຽງອາຫານເຄັມ, ເຜັດ: ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດສານພຼໍສະຕາແກນດິນ ອອກາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ມົດລູກມີການບີບໂຕ ແລະເກີດອາການປວດບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍໄດ້