ວິທີສ້າງອາຊີບເສີມ ຫາລາຍໄດ້ເສີມອາຊີບ ເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດດີ

 

ບົດບາດຊີວິດຂອງຄົນເຮົາບາງຄັ້ງກໍຄ້າຍກັບໂຊກສະຕາ ທ່ານເຄີຍຮູ້ສືກຄືກັນວ່າຊະຕາຟ້າລິຄິດຊິວິດເອົາໄວ້ແລ້ວເປັນຫັຍງເຮົາຈື່ງມາຈຸດນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ ແຕ່ທີ່ສຳຄັນໄປກ່ວານັ້ນຄືຄົນເຮົາມີບົດບາດໜ້າທີ່ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດ ຮັບແຕກຕ່າງກັນໃນຖານະສື່ອອນໄລກຽ່ວກັບແຫຼ່ງຮ່ວມອາຊີບ ກໍມັກຈະມີຄຳຖາມເຂົ້າມາຫຼາຍກຽ່ວກກັບອາຊີບເສີມ ວ່າເຮົາຕ້ອງການຫາລາຍໄດ້ເສີມຈະມີວິທີ່ສ້າງອາຊີບເສີມຢ່າງໄດ້ໃຫ້ເໜາະກັບເຮົາທີ່ສຸດ

 

3 ຂໍ້ກ່ອນເລືອກເຮັດອາຊີບ

1. ໃຈຮັກມີຄວາມມັກເປັນພິເສດ

2. ມີທັກສະ ຫຼື ເຮັດອີຫຍັງເປັນພິເສດ

3. ສາມາດລົງມີປະຕິບັດໄດ້

 

ວິທີສ້າງອາຊີບເສີມເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ

ເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າ 3 ຂໍ້ມາກ່ອນແລ້ວເລືອກເຮັດອາຊີບເສີມແລ້ວແມ່ນບໍ່ ດັ້ງນັ້ນໃຫ້ເຮົາເອົາອາຊີບເຫຼົ່ານີ້ ເອົາມາເປັນໂຕຕັດສິ້ນໃຈອາຊີບໃຫ້ເໜາະແກ່ການນຳມາປະກອບອາຊີບເສີມສຳລັບເຮົາທີ່ສຸດ ພະຍາຍາມເລືອກຮູບແບບອາຊີບເສີມທີ່ເໜາະກັບທ່ານ

  1. ວຽກຂາຍ ທ່ານເປັນພະນັກງານຂາຍທ່ານສາມາດນໍາຄວາມຮູ້ ແລະ ເວລາວ່າງ ນໍາສີ້ນຄ້າມາຄ້າຂາຍໄດ້ ທ່ານມີລູກຄ້າຢູ່ແລ້ວ
  2.  ພະນັກງານປະຈຳຫຼາຍ ທ່ານທີ່ຂ້ອຍຮູ້ຈັກ ທີ່ມີອາຊີບເປັນຊ່າງຊ້ອມບຳລຸງ ຫຼື ຊ່າງລະບົບສ່ວນໃຫ່ຍກໍມັກຈະຮັບຈ໋ອບພິເສດເຮັດວຽກ ຫຼື ຮັບເໝົາວຽກນອກ ເຊັ່ນ ຕິດຕັ້ງແອ ລ້າງແອ ຕໍ່ສາຍເນັດສາຍຫໍພັກ
  3. ວຽກຊ່າງ ເປັນອີກໜື່ງວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທັກສະຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ຂ້ອຍຮູ້ຈັກກັບຊ່າງເຊື່ອມຄົນໜື່ງມີອາຊີບເສີມເຮັດປະຕູເຫຼັກ ລາຍໄດ້ຖືວ່າດີຫຼາຍໆ ບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກວຽກປະຈຳເລີຍ
  4. ວຽກອອກແບບ ສຳລັບໃຜທີ່ຈົບງານອອກແບບມາ ທຸກຮູບແບບຂອງວຽກ ທ່ານມັກຈະໄດ້ຍິນວ່າ ຮັບວຽກຟຮີແລນເຮັດທີບ້ານ ຂໍ້ດີກໍຄືເຮັດວຽກຄົນດຽວໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ້າງຄົນ ແລະ ສາມາດເຮັດບ່ອນໄດ້ກໍ່ໄດ້
  5. ອື່ນໆ

ໃຫ້ທ່ານຖາມໂຕເອງ 3 ຂໍ້ກ່ອນເລືອກເຮັດອາຊີບເສີມ ວ່າທ່ານມີອີຫັຍງແດ່

1.ໃຈຮັກມີຄວາມມັກເປັນພິເສດ

2.ມີທັກສະ ຫຼື ເຮັດອີຫັຍງເປັນພິເສດ

3.ສາມາດລົງມີປະຕິບັດໄດ້

ຖ້າທ່ານມີ 3 ສິ່ງນີ້ຮັບຮອງວ່າການເລີ່ມຕົ້ນກັບອາຊີບເສີມກຳລັງໄປໄດ້ງາມເພື່ອກ້າວຂື້ນເສດຖະກິດຫຼັກຂອງຄອບຄົວ