ວິທີສັງເກດວ່າໝາກອຶແກ່ແລ້ວ ຫຼື ບໍ່

   ໃນການເອົາໝາກອຶມາປະກອບເປັນອາຫານ ແລະ ເຮັດເຂົ້າໜົມ ແມ່ບ້ານທັງຫຼາຍຈະເລືອກໝາກອຶທີ່ແກ່ແລ້ວມາໃຊ້ເພາະມີເນື້ອທີ່ແໜ້ນ ແລະ ມັນ ເມື່ອນຳມາເຮັດເຂົ້າໜົມ ຫຼື ປະກອບອາຫານຈະມີລົດຊາດທີ່ຫອມແຊບ ແລະ ໜຽວ ທີ່ສຳຄັນຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍເບຕ້າ-ແຄໂຣທີນ ພ້ອມທັງຍັງມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການທີ່ສູງອີກດ້ວຍ ສຳລັບບັນດາແມ່ບ້ານ ຫຼື ໃຜທີ່ຍັງເລືອກໝາກອຶບໍ່ເປັນ ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີການມາຝາກ.

ວິທີເບິ່ງໝາກອຶວ່າແກ່ ຫຼື ບໍ່??

1. ເບິ່ງຈາກສີ

   ຖ້າວ່າໝາກອຶແກ່ຈະມີສີເຫຼືອງອົມຂຽວ ແລະ ສີຂຽວຂີ້ມ້າກົມກືນກັນຈົນເກືອບຈະເປັນສີດຽວກັນໄປໝົດໜ່ວຍຈົນຮອດຂວັ້ນ ຖ້າເຫັນລັກສະນະນີ້ຖືວ່າໝາກອຶໜ່ວຍນັ້ນແກ່ສາມາດນຳມະກອບເປັນອາຫານໄດ້ແລ້ວ.

2. ລອງໃຊ້ເລັບມືຈິ

   ຕອນກຳັລງເລືອກເບິ່ງນັ້ນ ໃຫ້ລອງໃຊ້ເລັບມືຈິລົງໄປທີ່ເນື້ອໝາກອຶເບິ່ງ ຖ້າວ່າມີຢາງຕິດອອກມາສະແດງວ່າໝາກອຶໜ່ວຍນັ້ນແກ່ແລ້ວ ແລະ ມີເນື້ອແໜ້ນ ເໝາະແກ່ການນຳມາເຮັດເຂົ້າໜົມ ແລະ ອາຫານ.

3. ຟັງຈາກສຽງເຄາະ

   ແນະນຳໃຫ້ທົດລອງເຄາະໜ່ວຍມັນລອງເບິ່ງ ຖ້າວ່າມີສຽງດັງເປາະໆ ສະແດງວ່າຍັງອ່ອນຢູ່ເພາະວ່າໝາກອຶທີ່ແກ່ນັ້ນເວລາເຄາະຈະມີສຽງດັງຕຶບໆແບບແໜ້ນໆ ເພາະວ່າມີເນື້ອທີ່ແໜ້ນຢູ່ທາງໃນ.

4.ເບິ່ງລັກສະນະຂອງໝາກອຶ

   ໝາກອຶທີ່ແກ່ນັ້ນຈະມີຮູບຮ່າງລັກສະນະມີເປັນມົນໆແປໆ ເປືອກຈະເປັນສີເຂັ້ມ ແລະ ກະຕູດກະຕີດ ບ່ອນຫົວຂວັ້ນຂອງມັນຈະມີຮ່ອງເລິກ ແລະ ຮອຍບຸ້ມ ພາຍໃນໜ່ວຍຈະມີເນື້ອແໜ້ນ ແລະ ມີນ້ຳໜັກປະມານ 2-3 ກິໂລຂຶ້ນໄປ ຖ້າເຫັນລັກສະນະແບບນີ້ໃຫ້ເລືອກມາໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ເລີຍ.