ວິທີລ້າງຕີນຂໍຂະມາພໍ່ແມ່ ເຮັດແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ

ວິທີລ້າງຕີນຂໍຂະມາພໍ່ແມ່ ເຮັດແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ

ສຳລັບການຂໍຂະມາພໍ່ແມ່ ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ລູກໆ ທຸກຄົນຄວນເຮັດ ເພາະໃນ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຮົາບໍ່ອາດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ມີສິ່ງໃດທີ່ເຮົາເຮັດລົງໄປ ແລະ ເປັນເຫດໃຫ້ພໍ່ກັບແມ່ບໍ່ພໍໃຈ ບໍ່ສະບາຍໃຈ ບໍ່ວ່າໂດຍເຈຕະນາກໍ່ຕາມບໍ່ເຈຕະນາກໍ່ຕາມ ແລະ ການຂໍຂະມາພໍ່ແມ່ ຍັງເປັນການສະແດງອອກເຖີງຄວາມສຳນືກໃນບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ລ້ຽງເຮົາມາອີກດ້ວຍ

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງໃຊ້

 1. ພານທູບທຽນແພ ແລະ ພວງມະໄລ ທີ່ມີດອກມະລິ ໃນພວງມະໄລ 1 ພວງ
 2. ຊອງໃໃສ່ປັດໄຈໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຖືເປັນການຊື້ຊີວິດໃໝ່ຈາກພໍ່ແມ່
 3. ຊຸດໃໝ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ນິຍົມເປັນຊຸດນອນ ແລະ ອາຫານທີ່ລາວມັກ
 4. ຄຸຫຼືຊາມໃສ່ນ້ຳອຸ່ນ ນ້ຳລອຍດອກມະລິ ຫຼື ອາດຈະເປັນນ້ຳໃສ່ນ້ຳອົບໃຫ້ຫອມໆ
 5. ຜ້າເຊັດມື ເຊັດຕີນຜືນໃໝ່
 6. ຖາດໃສ່ຂອງ (ວາງທັບດ້ວຍຜ້າຂາວ)

ຂັ້ນຕອນປະກອບພິທີລ້າງຕີນຂໍຂະມາພໍ່ແມ່

 1. ກ່ອນເຮັດພິທີໃຫ້ອະທິທານຈິດບອກສິ່ງສັກສິດຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້ ອົງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ລູກຊື່ …………………………… ມື້ນີ້ລູກຕັ້ງໃຈຈະຂໍຂະມາ ຂໍອໂຫສິກຳຈາກ ພໍ່ແມ່ ຂໍອົງພຣະພຸດຈົງບັນດານໃຫ້ລູກເຮັດສິ່ງນີ້ສຳເລັດໂດຍສົມບູນດ້ວຍເຖີດ ແມ່ສື້ ເທບພະຍາດາທັ້ງຫຼາຍ ເຈົ້າທີ່ເຈົ້າທາງ ພຣະແມ່ທໍລະນີ ພຣະແມ່ຄົງຄາ ພຣະແມ່ພຣະພາຍ ມື້ນີ້ ເວລານີ້ ລູກຊື່ ………………………. ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດພິທີຂໍຂະມາ ຂໍອະໂຫສິກຳຈາກ ພໍ່ແມ່ ຂໍຈົງເປັນພະຍານໃຫ້ລູກດ້ວຍເຖີດ
 2. ໃຫ້ພໍ່ກັບແມ່ນັ່ງຕັ່ງຫຼືໂຊຟາ ເຮົານັ່ງກັບພື້ນ
 3. ຍົກຕີນພໍ່ກັບແມ່ມາລ້າງໃນຊາມນ້ຳອຸ່ນທີ່ກຽມໄວ້ ເວລານັ້ນຢາກເວົ້າຫຍັງກໍ່ເວົ້າເລີຍ ເຊັ່ນວ່າ ສິ່ງຕ່າງໆ ໃນຊີິວິດລູກທັ້ງໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ທັ້ງກາຍກໍ່ດີ ວາຈາກໍ່ດີ ໃຈກໍ່ດີ ທີ່ລູກໄດ້ເຮັດລ່ວງເກີນຫຼືເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ບໍ່ສະບາຍໃຈ ລູກກາບຂໍອະໂຫສິກຳໃນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ລູກໄດ້ເຮັດຜິດພາດໄປ (ຄຳເວົ້າເຮົາເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກຈະຂໍຂະມາເພີ່ນເລີຍ ພຽງແຕ່ເອົາມາແນະນຳແນວທາງ)
 4. ຫຼັງຈາກນັ້ນທີ່ເຮົາໄປ ເວົ້າໄປ ຈົນສຳເລັດ ກໍ່ນຳຕີນຂອງພໍ່ແມ່ມາວາງເທີ່ງຂາ ຊື່ງມີຜ້າເຊັດຕີນຮອງຢູ່ ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ
 5. ຢ່າຟ້າວໃຫ້ຕີນຖືກພື້ນ ໃຫ້ວາງໄວ້ເທີ່ງຂາເຮົາກ່ອນ ແລະ ອະທິທາຍຈິດພ້ອມບອກສິ່ງສັກສິດຕ່າງໆ ອີກເທື່ອວ່າ ພຣະແມ່ທໍລະນີເອີຍ ພຣະແມ່ຄົງຄາເອີຍ ພຣະແມ່ພຣະພາຍເອີຍ ລູກມາຂໍກາບຂໍຂະມາລາໂທດ ນຳຄວາມດີແລະກຸສົນຜົນບຸນທີ່ລູກໄດ້ເຮັດໃນເທື່ອນີ້ ທີ່ຜ່ານມາ ລູກຈະເປັນແນວໃດກໍ່ແລ້ວແຕ່ ລູກຂໍຮັບໃຊ້ກຳ ແຕ່ຫຼັງຈາກນີ້ໄປ ລູກກາບຂໍຊີວິດໃໝ່ຈາກພໍ່ແມ່ເຖີດ
 6. ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຮົາກາບກົ້ມຫົວລົງ ແລະ ນຳຕີນພໍ່ມໍແມ່ມາວາງເທິ່ງຫົວຂອງເຮົາ
 7. ໃຫ້ມອບພານທູບທຽນແພກັບພໍ່ແມ່ ແລ້ວເວົ້າວ່າ ພໍ່ແມ່ ລູກຂໍຂະມາ ຂໍອະໂຫສິກຳ ຂໍຊີວິດໃໝ່ທີ່ດີໃຫ້ລູກດ້ວຍເຖີດ
 8. ສຸດທ້າຍ ໃຫ້ອະທິທານຈິດອີກເທື່ອພຣະພຸດທະເຈົ້າ ລູກຊື່ ………………… ຂໍອະນຸ ໂມທະນາບຸນ ຈາກພຣະພຸດທະເຈົ້າ ໃຫ້ສຳເລັດບຸນນີ້ໃຫ້ລູກດ້ວຍ ລູກຂໍນຳກຸສົນບຸນສ່ວນໜຶ່ງ ອຸທິດໃຫ້ກັບເຈົ້າກຳນາຍເວນ ທີ່ຕິດຕາມລູກມາແຕ່ໃນອະດີດຊາດຈົນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ຮັບກຸສົນຂອງລູກ ບັດນີ້ ດຽວນີ້