ວິທີລົບຮອຍຂີດເທິງແວ່ນຕາ ແບບງ່າຍໆ

 

ເລນແວ່ນຕາທົ່ວໄປທີ່ເຮົາເຫັນນັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດມາຈາກປລາສະຕິກ ຈຶ່ງມັກເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍຂີດ ທີ່ເປັນບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນເວລາໃສ່ແວ່ນ ແຕ່ວ່າຮອຍຂີດດັ່ງກ່າວກໍ່ສາມາດກໍາຈັດອອກໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນເລນໃໝ່

ສີ່ງສໍາຄັນທີ່ຊ່ວຍໃນການກໍາຈັກຮອຍຂີດເທິງເລນແວ່ນຕານັ້ນປະກອບມີ ນໍ້າຢາກໍາຈັກຝ້າຂາວເຄື່ອງແກ້ວ ແລະ ແວ່ນ ນໍ້າຢາຂັດເຄື່ອງເຟີນີເຈີຊະນິດແຫຼວ ແລະ ນໍາຢາຂັດໂລຫະ ຜ້າແພທີ່ມີເນື້ອອ່ອນນຸ່ມ ແລະ ສະບູ່

ວິທີເຮັດຄວາມສະອາດ

  1. ທານໍ້າຢາກໍາຈັດຝ້າຂາວລົງເທິງແວ່ນຕາທັງສອງດ້ານ ໜ້່າ-ຫຼັງ ປະໄວ້ປະມານ 5 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າເຢັນ
  2. ໃຊ້ນໍາຢາຂັດໂລຫະຖອກໃສ່ເລນເລັກນ້ອຍ ແລ້ວໃຊ້ຜ້າແພເຊັດໃຫ້ທົ່ວປະມານ 3-4 ນາທີ ຫຼັງຈາກນັ້ນລ້າງເລນ ແລ້ວຕາກໃຫ້ແຫ້ງ
  3. ໃຊ້ແພຈຸ່ມນໍ້າຢາຂັດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ເຊັດເລນໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວລ້າງເລນດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນປະສົມກັບສະບູ່ ເຮັດຊໍ້າກັນສອງເທື່ອ ຊຶ່ງຂັ້ນຕອນນີ້ຈະຊ່ວຍລົບຮອຍຂີດ ຮອຍລອກຂອງເລນໄດ້ ພຽງເທົ່ານີ້ເລນແວ່ນຂອງທ່ານກໍ່ຈະກັບມາໃສ ແລະ ໃສ່ໄດ້ແບບບໍ່ມີບັນຫາມາລົບກວນຕາອີກ