ວິທີລວກຜັກໃຫ້ຂຽວໜ້າຮັບປະທານ ງ່າຍໆພຽງທ່ານໃສ່ສິ່ງນີ້

ການລວກຜັກແນວໃດໃຫ້ຜັກຂຽວ ຫຼາຍໆຄົນອາດສົງໄສວ່າ ມີເຄັດລັບແນວໃດໃຫ້ຜັກທີ່ລວກຂຽວສົດ ແລະກອບແຊບ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ

ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງມາຮູ້ຈັກສານໃຫ້ສີຂຽວ ທີ່ຢູ່ໃນໃບຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ເຊິ່ງແມ່ນສານ chlorophyll ແປວ່າສີຂຽວ  ແລະເປັນທີ່ມາຂອງກ໊າຊຄໍຣີນ  (Chlorine) ເຊິ່ງເປັນກ໊າສທີ່ມີສີຂຽວອ່ອນໆ ແຕ່ເຖິງສອງຄຳນີ້ມາຈາກຮາກສັບດຽວກັນ ແຕ່ chlorophyll ບໍ່ມີອົງປະກອບຂອງ (Chlorine) ໃນໂມເລກຸນ. chlorophyll ມີໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຄ້າຍຄືກັບ  Haeme ທີ່ເປັນສານສີແດງທີ່ມີໃນເລືອດຂອງມະນຸດ ແລະສັດທັງຫຼາຍ, ໃນເວລາທີ່ເຮົາລວກຜັກ ຄວນໃສ່ສິ່ງນີ້ລົງໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຜັກທີ່ມີສີຂຽວ ໜ້າຮັບປະທານ

1.ໃສ່ເກືອ: ໃນຂະນະທີ່ເຮົາລວກຜັກ ຄວນໃສ່ເກືອລົງໄປໃນໍ້າເລັກໜ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຜັກມີສີຂຽວງາມ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຖ້າເຮົາລວກຜັກເປັນເວລາດົນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຊວ chloroplastນັ້ນແຕກອອກ ເຮັດໃຫ້ chlorophyll ທີ່ມີຢູ່ໃນ chloroplast ຫຼຸດອອກມາ ເຮັດໃຫ້ ຜັກທີ່ເຮົາລວກເປັນເວລາດົນເປັນສີເຫຼືອງ, ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫານີ້ ຈຶ່ງຄວນແຊ່ຜັກ ທີ່ເຮົາລວກລໃນນໍ້າເຢັນທັນທີ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊວ chloroplast ແຕກອອກ ເຮັດໃຫ້ຜັກມີສີຂຽວໄດ້ດົນ

2.ໃສ່ນໍ້າມັນພືດ: ໃນຂະນະທີ່ເຮົາລວກຜັກ ການໃສ່ນໍ້າມັນພືດລົງໃນໝໍ້ເລັກໜ້ອຍ ຈະເປັນການເຄືອບຜະໜັງເຊວຂອງຜັກ ທີ່ລວກໃຫ້ມີຄວາມທົນທານ ແລະເຮັດໃຫ້ຜັກງາມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜັກມີສີຂຽວໜ້າຮັບປະທານຫຼາຍຂຶ້ນ.