ວິທີນວດບີແຂ່ງໃຫ້ນ້ອຍ ງ່າຍໆພາຍໃນ 3 ນາທີ ຕໍ່ມື້

 

ຕ້ອງບອກເລີຍວ່າການທີ່ເຮົາມີບີແຂ່ງໃຫຍ່, ຂາໃຫຍ່ ອາດບໍ່ແມ່ນເກີດຈາກກຳມະພັນທັງໝົດ ແຕ່ທີ່ບີແຂ່ງໃຫຍ່ອາດເພາະມີສານຄັດຫລັ່ງໃນເຊວຜິວໜັງຄ້າງຄາ ລວມທັງໄຂມັນທີ່ຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ເຊິ່ງທີ່ຈິງແລ້ວເຮົາສາມາດກຳຈັດຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາແຂ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຂາໃຫຍ່ໄດ້ພຽງນວດບີແຂ່ງຂາດັ່ງວິທີຕໍ່ໄປນີ້ຫຼັງອາບນ້ຳ ແລະ ບໍລິຫານກ້າມເນື້ອເພື່ອກະຈາຍໄຂມັນອອກໄປຈະໃຊ້ພຽງ 3 ນາທີຕໍ່ວັນເທົ່ານັ້ນ.

1. ປະກົບມືທັງສອງຂ້າງປະສານກັນໄວ້ເທິງໜ້າແຂ່ງ
2. ອອກແຮງກົດພໍປະມານ ແລ້ວຄ່ອຍໆ ແລ້ວຄ່ອຍໆຖູມືຈາກຂໍຕີນຂຶ້ນມາຮອດຂໍ້ພັບ ເຮັດຊ້ຳແບບນີ້ປະມານ 5-6 ຄັ້ງ ແລ້ວປ່ອຍໄວ້ທີ່ກ້ອງຂໍ້ພັບ.

3. ນວດກ້ອງຂໍ້ພັບຈັກໄລຍະໜຶ່ງ ຈາກນັ້ນນວດຈາກຂໍ້ພັບໄຫລມາທີ່ຕົ້ນຂາ

4. ວາງມືອອກ ຈາກນັ້ນວາງມືຂວາໄວ້ທີ່ກ້ອງຫົວເຄົ່າ ສ່ວນມືຊາຍວາງທີ່ໜ້າຂາເໜືອໜ້າແຂ່ງ ແລ້ວຄ່ອຍໆເລື່ອນມືຂວາລົງມານວດທີ່ຂໍ້ຕີນ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໃຊ້ມືຊ້າຍນວດຈາກຂໍ້ຕີນຂຶ້ນມາຂໍ້ພັບ ສະລັບກັນເລື່ອຍໆ ເພື່ອໄລ່ອາການບວມນ້ຳ ແລະ ກຳຈັດໄຂມັນຈາກບີແຂ່ງໄປພ້ອມໆກັນ
5. ເຮັດຊ້ຳທຸກຂັ້ນຕອນກັບບີແຂ່ງອີກຂ້າງ.

6. ເມື່ອເວລານວດບີແຂ່ງໝົດທັງສອງຂ້າງແລ້ວ ໃຫ້ນອນລົງແລ້ວຍົກແຂນຂຶ້ນທັງສອງຂ້າງ ຈາກນັ້ນຍົກຂາຂຶ້ນຕັ້ງສາກກັບພື້ນທັງສອງຂ້າງເຊັ່ນກັນ ເມື່ອພ້ອມແລ້ວກ່ແກ່ວງແຂນ ແລະ ຂາເທິງອາກາດເບົາໆ ໃຊ້ເວລາຈັກບຶດໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນການໄລ່ໄຂມັນສະສົມໃຫ້ກະຈາຍຕົວ

ພຽງແຕ່ທ່ານມີຄວາມຂະຫຍັນລຸດບີແຂ່ງທຸກວັນ ອີກບໍ່ດົນທ່ານກໍ່ຈະມີຂານ້ອຍລຽວງາມໄດ້.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: Laopost.com