ວິທີທຳຄວາມສະອາດປຸ່ມໂຮມ

ເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ວ່າສະມາດໂຟນ ແລະ ແທັບເລັດຄືແຫຼ່ງສະສົມເຊື້ອໂລກເປັນຢ່າງດີມີການວິນິດໄສວ່າມີເຊື້ອໂລກສະສົມຫຼາຍກວ່າໂຖສ້ວມເຖິງ 20 ເທົ່າໂດຍເສພາະເຊື່ອໂລກອິໂຄໄລ (E coil) ແລະ ສະແຕັບຟິ​ໂຄຣຄໍຄັດ (Staphyloccocus aureus) ເປັນສາເຫດຂອງໂລກຜິວໜັງບາງພະຍາດ ປອດອັກເສບ ແລະ ການຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດພະ​ບາດເຫລົ່ານີ້ຕິດໂດຍການສໍາຜັດເທິງຫນ້າຈໍໂທລະສັບເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການເຮັດຄວາມສະອາດຫນ້າຈໍປຸ່ມໂຮມກໍເຊັ່ນກັນເຮັດໃຫ້ເຊື່ອໂລກທີ່ສະສົມຢູ່ເທິງຫນ້າຈໍໂທລະສັບເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຮູ້ຕົວອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງກໍສາຍເກີນແກ້.

ວິທີເຮັດຄວາມສະອາດປຸ່ມໂຮມ ບໍ່ຍາກປິດການໃຊ້ງານອຸປະກອນຖອດສາຍເຊື່ອມຕໍ່ທຸກສາຍອອກຫຍົດນໍ້າຢາໃຫ້ຄວາມສະອາດຈໍສຳຜັດ​ 1-2 ຫະຍົດ (ຫ້າມຫຍົດເກີນເພາະອາດຊຶມເຂົ້າໄປໃນແຜງວົງຈອນໄດ້) ໃຊ້ກ້ານສໍາລີກົດ ເທິງ ຂວາ ຊ້າຍ ແລະ ກາງ ຈາກນັ້ນໃຊ້ຜ້າຊັບນໍ້າຢາອອກຄວນເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງນ້ອຍອາທິດລະ 2 ຄັ້ງ ແລະ ລ້າງມືທຸກຄັ້ງກ່ອນໃຊ້ປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ຂອງເຊື້ອໂລກ.

ເຄັດລັບແນະນໍາການກໍາຈັດຝຸ່ນຖ້າມີເສດຝຸ່ນທີ່ເຂົ້າໄປຕິດບໍລິເວນຂອບຂອງປຸ່ມໂຮມເຮັດຄວາມສະອາດ,ໂດຍໃຊ້ຖົງຂະຫນົມຂົບຄ້ຽວທົ່ວໄປໃຊ້ນິ້ວກົດປຸ່ມຈະເຮັດໃຫ້ອີກດ້ານຫນຶ່ງອ້າອອກເລັກນ້ອຍໃຊ້ເສດຊອງຂະຫນົມຄ່ອຍໆແຊະເຂົ້າຕາມຮ່ອງແລ້ວປ່ອຍນິ້ວຂ້າງທີ່ກົດເສດຝຸ່ນຈະຕິດຊອງຂະຫນົມຂຶ້ນມາເຮັດໄປເລື່ອຍໆ ຝຸ່ນຈະອອກຫມົດກ້ຽງ ຫຼື ອາດໃຊ້ທີ່ເປົ່າລົມຫ້າມໃຊ້ເຄື່ອງເປົ່າຜົມກັບສະຫມາດໂຟນເພາະສະຫມາດໂຟນມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ສາມາດລະລາຍ ແລະ ບໍ່ສະມາດລົດໃຊ້ກັບຄວາມຮ້ອນສູງໄດ້ໃຫ້ເປົ່າລົມເຂົ້າໄປເພື່ອຝຸ່ນປິວອອກມາຈະດີທີ່ສຸດ.