ວິທີທຳຄວາມສະອາດຄີບອດ

ຄີບອດ (Keyboard) ເປັນອຸປະກອນ​ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໃຊ້ຄູ່ກັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີມີຫນ້າທີ່ໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ ແຕ່ເມື່ອເຮົາລອງກັບໄປສັງເກດເຫັນຄີບອດຢູ່​ເຮືອນເຊື່ອວ່າຄົງຈະບໍ່ພົ້ນຄີບອດທີ່ຢູ່ໃນສະພາບຝຸ່ນ. ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍມີວິທີທຳຄວາມສະອາດຄີບອດມາແນະນໍາກັນເພື່ອລົດແຫຼ່ງສະສົມເຊື້ອໂລກຕົວຮ້າຍໃນບ້ານຂອງເຮົາໃຫ້ນ້ອຍລົງ.

ຫຼາຍຄົນຄົງຈະພົບວ່າການໃຊ້ຜ້າຊຸບນໍ້າຜະສົມນໍ້າຢາທຳຄວາມສະອາດ ສາມາດເຊັດໄດ້ພຽງແຕ່ກົດກົດຂອງຄີບອດບໍລິເວນດ້ານເທິງເທົ່ານັ້ນແຕ່ສ່ວນຮ່ອງລະຫວ່າງປຸ່ມກົດນັ້ນເປັນຈຸດທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ​ເຊິ່ງນັ້ນເປັນແຫລ່ງສະສົມຂອງເສດຝຸ່ນ ແລະ ເຊື້ອໂລກຊັ້ນດີເລີຍກໍວ່າໄດ້​ເຊິ່ງເຮົາສາມາດທຳຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

- ວິທີທີ່ 1 ໃຊ້ໄມ້ບັນທັດເຫລັກງັດປຸ່ມກົດແຕ່ລະປຸ່ມອອກຈົນຫມົດຈາກນັ້ນໃຊ້ສໍາລີຜັນຫູຊຸບນໍ້າຜະສົມນ້້າຢາທຳ​ຄວາມສະອາດເຊັດ​ໃຫ້ສະອາດຈົນທົ່ວທັງຄີບອດເປົ່າຈົນແຫ້ງສະຫນິດຈາກນັ້ນນໍາປຸ່ມທີ່ງັດອອກມາຕິດກັບເຂົ້າໄປແຕ່ຄວນ ລະວັງການຕັດປຸ່ມສະຫລັບກັນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂະນະພິມວຽກໄດ້.

- ວິທີທີ່ 2 ໃຊ້ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນຄີບອດທີ່ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຄ້າອອນລາຍທາງອິນເຕີເນັດຫລືຮ້ານຂາຍອຸປະກອນກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີພຽງແຄ່ສຽບປັ໊ກແລ້ວດູດຝຸ່ນເທິງຄີບອດເປັນປະຈໍາກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ມີຝຸ່ນມາເກາະສະສົມເປັນແຜ່ນຫນາໄດ້ອີກແຕ່ຫາກພົບວ່າມີຝຸ່ນເກາະຢູ່ແຫນ້ນຈົນບໍ່ສາມາດດູດຝຸ່ນອອກມາໄດ້ໃຫ້ເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍວິທີທີ່ 1 ກ່ອນຄ່ອຍເຮັດຕາມວິທີທີ່ 2.

- ວິທີທີ່ 3 ສໍາລັບຄີບອດຂອງໃຜທີ່ພົບວ່າມີຝຸ່ນຈັບຕົວເກາະຢູ່ຢ່າງຫນາແຫນ້ນແຕ່ບໍ່ກ້າງັດປຸ່ມກົດອອກມາເພາະຢ້ານເຮັດໃຫ້ປຸ່ມກົດສະຫລັບຕໍາແຫນ່ງກັນຫລືຢ້ານວ່າຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄີບອດສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍການນໍາກະດາດໂນ໊ດ Post it ທີ່ມີດ້ານຫນຶ່ງເປັນແຖບກາວມາ​ແປະລົງໄປລະຫວ່າງຮ່ອງປຸ່ມກົດທີ່ມີຝຸ່ນຈັບກັນຢູ່ຫຼາຍເຮັດເລື່ອຍໆຈົນທົ່ວໃຫ້ຝຸ່ນຕິດກັບແຖບກາວອອກມາກໍຖືວ່າເປັນອີກວິທີຫນຶ່ງທີ່ປອດໄພຕໍ່ຄີບອດຂອງ​ເຮົາ

ເຫັນແລ້ວແມ່ນບໍ່ວ່າການເຮັດຄວາມສະອາດຄີບອດສາມາດເລືອກເຮັດໄດ້ຫລາກຫລາຍວິທີ​ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່ານອກຈາກຄວາມສະອາດຂອງອຸປະກອນທີ່ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ວຽກຢູ່ທຸກວັນແລ້ວຍັງເປັນການຊ່ວຍຖະຫນອມອຸປະກອນ​ເອເລັກ​ໂທລນິກໃຫ້ສາມາດໃຊ້ວຽກໄດ້ຍາວດົນຂຶ້ນເປັນການ ລົດປະລິມານຂີ້​ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ແລະ ຊ່ວຍລົດບັນຫາມົນລະພິດອີກທາງໜຶ່ງອີກດ້ວຍ.