ວິທີຕັດໃຈຈາກເຄື່ອງດື່ມແອລກໍຮໍ

ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີສານແອລກໍຮໍ ເປັນສານເສບຕິດທີ່ທຳລາຍສະໝອງ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ດື່ມໃນລະຍະຍາວ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກແຊກຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ ທັງໂຣກຕັບອັກເສບ, ໂຣກຕັບແຂງ, ໂຣກຈິດຈາກການຕິດແອລກໍຮໍ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລ ອື່ນໆ ສຳລັບຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈຢາກເລີກດື່ມເຄື່ອງດື່ມແອລກໍຮໍ ວັນນີ້ພວກເຮົາເລີຍມີຄຳແນະນຳມາຝາກ ເພື່ອເປັນອີກໜຶ່ງຄຳຄິດເຫັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັ້ງໃຈເລີກແອລກໍຮໍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

1.ຢ່າໃຈອ່ອນກັບຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ໃດ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຢ່າໃຈອ່ອນກັບຕົວເອງເດັດຂາດ

2.ຕ້ອງຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການເລີກແອລກໍຮໍເຊັ່ນ: ຈະເລີກເພື່ອຫຍັງ? ເລີກເພື່ອໃຜ?

3.ຫາແຮງບັນດານໃຈໃນການເລີກແອລກໍຮໍ ເຊັ່ນ: ທ່ານຄວນໄປປຶກສາກັບຄົນທີ່ເລີກແອລກໍຮໍໄດ້ ຫລື ອ່ານໜັງສືຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການເລີກແອລກໍຮໍ

4.ຢ່າກັບໄປຢູ່ໃກ້ສະຖານທີ່ທີ່ເຄີຍສັງສັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແອລກໍຮໍ

5.ຫາທີ່ເພິ່ງທາງໃຈ ຄືຄອບຄົວພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ຄົນຮັກ, ເພື່ອນ ທ່ານຄວນອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈໃນຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ ເພາະພວກເຂົາເລົ່ານັ້ນກໍ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຫວັງ ແລະ ກຳລັງໃຈທີ່ຈະເລີກດື່ມມັນ