ວິທີຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຫຼື ບັນດິດໃໝ່

 

 ສິ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດຂອງການຊອກຫາວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃຫ່ມ ກໍຄືການສຳພາດວຽກຄັ້ງທຳອິດ ຊຶ່ງວ່າເຮົາຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າອັນໃດຄວນເຮັດ ແລະ ອັນໃດບໍ່ຄວນເຮັດ, ຕອບແບບໃດຈຶ່ງຈະດີ, ຕອບແນວໃດຈຶ່ງຈະຕົກຮອບຢ່າງແນ່ນອນ. ຖ້າຫາກວ່າເຮົາໄດ້ມີການກຽມຄວາມພ້ອມໂດຍຕອບຄຳຖາມທີ່ມັກພົບເຫັນເລື້ອຍໆໄວ້ລ່ວງໜ້າ ມັນກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຕອບຄຳຖາມໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງຢາກໄດ້ເຮົາເຂົ້າໄປເຮັດວຽກນຳຢ່າງແນ່ນອນ. ເຮົາມາເບິ່ງຄຳແນະນຳສຳລັບການຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກຂອງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ພ້ອມໆກັນ ໂດຍຄຳຖາມທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການສຳພາດວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ມີດັ່ງນີ້: 

1. ຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງນີ້?

ໃຫ້ເຮົາອ່ານເບິ່ງຄຸນສົມບັດທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງການ ຈາກໃບປະກາດຮັບສະໝັກວຽກຢ່າງລະອຽດເສຍກ່ອນ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການຕອບຄຳຖາມ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າ: ເຮົາອາດຈະຕອບວ່າ ມັນເປັນວຽກທີ່ຕົງກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽນມາ ແລະ ເຮົາມີຄວາມສົນໃຈ ຮັກມັກໃນວຽກລັກສະນະນີ້. ສົມມຸດວ່າມັນເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ ຫລື ຄິດວິເຄາະ ກໍຄວນຕອບວ່າເຮົາເປັນຄົນທີ່ມັກຄິດວິເຄາະຢູ່ແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດເຮັດວຽກນີ້ໄດ້ ພ້ອມທັງຍົກຕົວຢ່າງປະສົບການຕອນຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄິດວິເຄາະ, ມັນຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍໆ ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜຸນສິ່ງທີ່ເຈົ້າເວົ້າ.

2.ບໍ່ມີປະສົບການຈະເຮັດວຽກໄດ້ຫວາ?

      ໃນເມື່ອເຈົ້າເປັນນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ທ່ານອາດຮູ້ສືກກັງວົນທີ່ເຈົ້າບໍ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນ, ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ມີປະສົບການຈະຫາວຽກບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າທຸກຄົນກໍ່ຕ້ອງເຄີຍເປັນນັກສືກສາຈົບໃຫມ່ ແລະ ບໍ່ມີປະສົບມາກ່ອນເຊັ່ນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນຫຼາຍ ທ່ານສາມາດຕອບໂດຍເອົາປະສົບການຕອນທີ່ທ່ານໄປຝຶກງານ ຫຼື ປະສົບການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຕອບກໍໄດ້. ຖ້າວ່າບໍ່ມີປະສົບການຫຍັງເລີຍກໍຄວນຕອບວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຍັງບໍ່ມີປະສົບການແຕ່ເຈົ້າເປັນຄົນດຸຫມັ່ນ, ຮຽນຮູ້ໄວ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເໝີ.

3.ເປັນຫຍັງບໍ່ສະໝັກວຽກໃຫ້ຕົງກັບສາຂາທີ່ຮຽນມາ?  

     ຖ້າເຮົາເຫັນວ່າວຽກນີ້ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ວ່າມັນເປັນວຽກທີ່ບໍ່ຕົງກັບສາຍທີ່ຮຽນມາ, ເຮົາອາດຈະພົບກັບຄຳຖາມນີ້ໃນການການສໍາພາດວຽກ. ຊິ່ງເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢ້ານ ຖ້າວ່າເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈແທ້ໆ, ເພາະມີຄົນຫຼາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕົງກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮໍ່າຮຽນມາ ແຕ່ເຂົາກໍສາມາດເຮັດມັນໄດ້. ຖ້າວ່າເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ້. ເຖິງແມ່ນວ່າວຽກທີ່ສະໝັກອາດຈະບໍ່ຕົງກັບສາຂາທີ່ຮຽນມາ. ແຕ່ວ່າມັນເປັນວຽກທີ່ເຮົາສົນໃຈ ເຮົາກໍຕ້ອງພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ ແລະ ຕ້ອງເຮັດມັນໃຫ້ໄດ້ດີຢ່າງແນ່ນອນ.

4.ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ບໍ່?  

     ຖ້າວ່າທັກສະການໃຊ້ຄອມພິວເຕີຍັງບໍ່ເກັ່ງ, ພາສາອັງກິດຍັງບໍ່ແຂງ ເຮົາອາດຈະເສຍປຽບຄົນທີ່ມີພື້ນຖານທີ່ດີກວ່າ. ແຕ່ມັນກໍບໍ່ເກີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮົາເຊັ່ນກັນ, ສະນັ້ນເຮົາຄວນຕອບເຂົາໄປວ່າ ເຮົາກຳລັງຈະໄປຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຢູ່, ເພາະວ່າເປັນທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃນການເຮັດວຽກອີກດ້ວຍ.

5.ຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ?

      ເຮົາບໍ່ຄວນຕອບວ່າບໍ່ຮູ້ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍຄວນຈະຮູ້ວ່າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງເຮົາແຕ່ລະເດືອນຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດເຊັ່ນວ່າ: ຄ່າເຊົ່າຫໍພັກ, ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ. ເມື່ອຄຳນວນແລ້ວ ໃຫ້ມັນເຫຼືອ ເພື່ອເກັບໄວ້ເປັນຕົ້ນ, ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນມີຕົວເລກຂັ້ນຕໍ່າໃນໃຈແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າຈະບໍ່ໄດ້ວຽກເຮັດຈົນຮຽກຮ້ອງເງິນເດືອນຕໍ່າຈົນບໍ່ພໍໃຊ້ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວເຮົາກໍຕ້ອງຊອກວຽກໃຫ່ມຢູ່ດີ ຖ້າເງີນເດືອນບໍ່ພໍໃຊ້. ນອກຈາກນີ້ຄວນສອບຖາມຈາກຄົນຮູ້ຈັກ ຫຼື ຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັດຕາເງິນເດືອນຂອງນັກສຶກສາຈົບໃຫ່ມໃນຕໍາແໝ່ງທີ່ເຮົາສະໝັກ, ເພື່ອໃຊ້ປະກອບກັບການເລືອກເງິນເດືອນທີ່ເໝາະສົມອີກດ້ວຍ.

6.ທ່ານມີຄຳຖາມບໍ່?

     ກ່ອນຈະຈົບການສຳພາດວຽກ ຜູ້ສຳພາດມັກເປີດໂອກາດໃຫ້ຖາມຄຳຖາມ ບໍ່ຄວນຕອບວ່າບໍ່ມີ ແຕ່ຄວນຖາມເພື່ອສະແດງຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບບໍລິສັດ. ລວມເຖິງຖາມກ່ຽວກັບວຽກໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດ ຫຼື ຖາມກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການ, ແນວທາງການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ບໍລິສັດຈະຈັດຫາໃຫ້ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ເຮົາຍັງສາມາດຖາມໄດ້ວ່າຈະປະກາດຜົນການສຳພາດເມື່ອໃດ, ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະສາມາດຕິດຕາມຜົນຫຼັງຈາກການສຳພາດໄດ້.

.................................................................................................................................................................................................

ຂອບໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://th.jobsdb.com