ວິທີດູແລເຄື່ອງໄໝ

 

ເຄື່ອງໄໝຖືວ່າເປັນອາພອນທີ່ເອື້ອຍນ້ອງຍິງພວກເຮົາຕ້ອງມີຕິດຕູ້ເສື້ອຜ້າ ເພື່ອນຸ່ງອອກງານທັງງານລ້ຽງ, ງານດອງ, ງານສັງສັນ, ເຂົ້າວັດຕັກບາດ, ....ແຕ່ເສື້ອໄໝສິ້ນໄໝແຕ່ລະໂຕລາຄາກໍບໍ່ແມ່ນຖືກໆ  ໂດຍສະເພາະໄໝມ້ອນ, ໄໝລາບ ຍິ່ງບໍ່ໃຫ້ວ່າ! ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຕ້ອງມີວິທີີການຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຖະໜອມສົມບັດຫຸ້ມຫໍ່ຄີງຂອງເຮົາໃຫ້ຄົງຄວາມສວຍງາມໄວ້ດົນໆ.

  1. ຢ່າໃຫ້ໄໝເຂົ້າໃກ້ນ້ຳຫອມ: ເຄມີໃນນໍ້າຫອມຈະເຮັດໄໝເກີດຮອຍດ່າງ ແລະເສຍຫາຍບໍ່ຕ່າງຈາກເຄື່ອງປະດັບປະເພດຕ່າງໆ ສະນັ້ນ, ທ່ານໃດມັກໃສ່ນ້ຳຫອມຕ້ອງລະວັງເປັນພິເສດ.
  2. ໃຊ້ແຜ່ນແປະດູດເຫື່ອ: ເສື້ອໄໝສ່ວນໃຫຍ່ໜາ ແລະບໍ່ລະບາຍອາກາດ ເຮັດໃຫ້ກ້ອງແຂນເກີດເຫື່ອໄດ້ງ່າຍ ແຖມຍັງຖິ້ມຄາບເຫຼືອງ ຄາບດ່າງ ເຮັດໃຫ້ເສຍທັງເສື້ອ, ເສຍທັງບຸກຄະລິກ ເຊິ່ງການໃຊ້ແຜ່ນຊັບເຫື່ອຕິດກ້ອງແຂນສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ຖ້າໃຜບໍ່ມີກໍສາມາດໃຊ້ແຜ່ນອະນາໄມບາງໆຕິດແທນກໍແລ້ວກັນ.
  3. ຊັກເສື້ອໄໝດ້ວຍຢາສະຜົມເດັກ ຫຼືນ້ຳຢາຊັກຊຸດຊັ້ນໃນດ້ວຍນ້ຳເຢັນ: ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາໄປຊັກຢູ່ຮ້ານທຸກຄັ້ງພໍໃຫ້ສິ້ນເປືອງ ຖ້າເສື້ອໄໝ, ສິ້ນໄໝໂຕໃດບໍ່ມີຂອບ, ມີແຖບເປັນສີກໍສາມາດຊັກເອງໄດ້ດ້ວຍສະບູແຫຼວອ່ອນໆ ຫຼືນ້ຳຢາຊັກຊຸດຊັ້ນໃນ ເພາະມີຄ່າ PH ທີ່ພໍເໝາະພໍດີ ແລະທີ່ສຳຄັນຫ້າມຊັກດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເນື້ອຜ້າເສຍຮູບຊົງ.
  4. ນ້ຳຢາປັບຜ້ານຸ້ມຢ່າໄດ້ເອົາມາແຕະ: ເກັບໄວ້ໃຊ້ກັບຜ້າຊະນິດອື່ນດີກວ່າ ສ່ວນຊຸດໄໝ ແລະຜ້າຢີນຢ່າໄດ້ໃຊ້ເດັດຂາດ ເພາະເຄມີຈາກນ້ຳຢາປັບຜ້ານຸ້ມຈະທຳລາຍໄຍຜ້າປະເພດດັ່ງກ່າວ.
  5. ຕາກສິ້ນໄໝ ເອົາຕີນສິ້ນຂຶ້ນເທິງສະເໝີ: ຕີນສິ້ນມັກອອກສີ ມັນອາດຈະຊຶມໄປທີ່ຜືນກໍເປັນໄດ້ (ຈາກປະສົບການຈິງເລີຍ)
  6. ຢ່າຕາກຊຸດໄໝໃສ່ແດດກ້າ: ເພາະໄໝຈະກະດ້າງ ບໍ່ງາມ ແລະຝຸ່ຍ. ຄວນຕາກໄວ້ໃນຮົ່ມບ່ອນທີ່ມີລົມລ່ວງກໍພໍ.
  7. ລີດຕອນຊຸ່ມພໍໝາດໆ: ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສີດນໍ້າຢາລີດຜ້າກໍໄດ້ ພຽງແຕ່ລີດສິ້ນໄໝຕອນທີ່ຍັງຊຸ່ມໆ (ບໍ່ແມ່ນປຽກເດີ) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລີດໄດ້ແຈບດີ ແລະລຽບງາມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເອົາໄປພຶງຕາກອີກຄັ້ງໃຫ້ແຫ້ງດີ
  8. ເກັບຊຸດໄໝໄວ້ໃນຖົງສະເພາະ: ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມ, ຝຸ່ນໄຮຕ່າງໆ ທັງຢືດອາຍຸການໃຊ້ງານໃຫ້ຢູ່ໄດ້ດົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານມະຫາຊົນ