ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ກອງແຂນ‬(ຂີ້ແຮ້)ຂາວຂຶ້ນດ້ວຍສູດທຳມະຊາດ

 ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດທຳອິດເລີຍຄືການໃຊ້ສານສົ້ມລະງັບກິ່ນແທນໂລອອນເພາະໃຊ້ແລ້ວມັກຈະມີບັນຫາຄ້າຍຄືໜັງໄກ່ເກີດຂື້ນຕາມຫຼັງ, ຖ້າບໍ່ໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ໃຊ້ສານສົ້ມທາກ້ອງວົງແຂນຫຼັງຈາກອາບນ້ຳສຳເລັດແລ້ວຖູເບົາໆຈັກ 4-5ຮອບເຮັດເປັນປະຈຳທຸກມື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂີ້ແຮ້ບໍ່ມີກິ່ນເໝັນແຖມຍັງບໍ່ເກີດຂີ້ແຮ້ດຳອີກດ້ວຍ.                         ວິທີເລັ່ງດ່ວນຖ້າຢາກໃຫ້ຂີ້ແຮ້ຂາວງາມທັນໃຈຂໍແນະນຳໃຫ້ເອົາໝາກນາວມາຜ່າອອກແລ້ວນຳເອົາມາຖູກ້ອງວົງແຂນປະໄວ້ຈັກປະມານ 10-15ນາທີອາດຈະຮູ້ສຶກຄັນນັ້ນເປັນເພາະກົດຂອງໝາກນາວແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈເຮັດຢ່າງນີ້ 2-3ເທື່ອຕໍ່ອາທິດຮັບຮອງວ່າຂາວແນ່ນອນເມື່ອໄດ້ຄວາມຂາວຈາກໝາກນາວແລ້ວກໍ່ມາເພີ່ມຄວາມນຽນນຸ້ມດ້ວຍສູດນີ້ໄດ້ເລີຍ ໂດຍນຳເອົາໝາກ  ຂາມປະສົມກັບນ້ຳເຜິ້ງສູດນີ້ບາງຄົນກໍ່ວ່າຂາວຂຶ້ນແຕ່ເຮົາລອງແລ້ວໄດ້ຜົນທາງທີ່ນຽນຸ້ມຫຼາຍກວ່າເຊິ່ງເຮັດໄດ້ງ່າຍໆພຽງແຕ່ ນຳເອົາໝາກຂາມປຽກມາປະສົມກັບກັບນ້ຳເຜິ້ງແລ້ວນຳມາທາກ້ອງວົງແຂນຈາກນັ້ນປະໄວ້ 5-10ນາທີ ເຮັດອາທິດລະ 3-4 ເທື່ອໄດ້ຜົນແທ້.

 

..............................................

ຂໍຂອບໃຈທີ່ມາ : http://vtlaos.com