ວິທີກຳຈັດຮອຍແປ້ວ ແບບວິທີທຳມະຊາດງ່າຍໆ

ຮອຍແປ້ວ ເປັນສິ່ງທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິເວນໃບໜ້າ, ໃຜທີ່ລອງໃຊ້ຄີມ ຫຼືຢາຫຼາຍຊະນິດແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ດີ, ລອງມາໃຊ້ສູດກຳຈັດຮອຍແປ້ວ ເຊິ່ງມີສ່ວນປະສົມຂອງວັດຖຸທຳມະຊາດ ເຊິ່ງບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະເຮົາສາມາດເຮັດເອງໄດ້ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ

1.ສ່ວນປະສົມ:

-ນໍ້າໝາກນາວ 4 ບ່ວງກາເຟ

-ນໍ້າເຜິ້ງ 4 ບ່ວງກາເຟ

-ໄຂ່ຂາວ 1 ໜ່ວຍ

2.ວິທີເຮັດ:

-ຊອກຫາພາຊະນະໃສ່ສ່ວນປະສົມທັງສາມ ແລະປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ

-ເມື່ອປະສົມສ່ວນປະສົມທັງໝົດແລ້ວ ແລະຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ກໍຈະກາຍເປັນຄີມຫຼຸດຮອຍແຜເປັນໄດ້ຢ່າງດີ ແລະພ້ອມທີ່ຈະນຳໃຊ້

-ໃຊ້ສູດນີ້ທາບໍລິເວນຮອຍແປ້ວທຸກວັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຮອຍແຜເປັນນັ້ນ ຄ່ອຍໆຈາງລົງ ສຸດທ້າຍກໍບໍ່ມີຮອຍແຜເປັນອີກຕໍ່ໄປ

-ທາສ່ວນປະສົມທີ່ໄດ້ລົງບໍລິເວນຮອຍແປ້ວ ທີ່ເຈົ້າຢາກຈະກຳຈັດອອກ, ຈາກນັ້ນປະໄວ້ 20​ ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ