ວິທີກຳຈັດກິ່ນອັບໃນລົດໃຫ້ໝົດໄປ ງ່າຍໆ!!

 

 ທັງນີ້​​ກິ່ນອັບ​ມີ​ວີ​ທີ​ແກ້ຫຼາຍ​ແບບ​ຢາກ​ໃຫ້​ທຸຸກຄົນ​ທຳ​ຄວາມ​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ​ຕົ້ນຕໍ​ບັນຫາ​ແລະ​ສາ​ເຫດຈະ​ເປັນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ໄດ້​ຖືກວີ​ທີ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ມາ​ນັ່ງ​ແກ້​ກັນ​​ເລື້ອຍໆ.

  • ກິ່ນ​ອັບ​ເກີດ​ຈາກ​ຫັຍ​ງ?

ກິ່ນ​ອັບ​ນີ້​​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ສະ​ສົມ​ເຊື້ອ​ແບັກທີ​ເຣຍເຊິ່ງຈະ​ເຕີບ​ໂຕ​ໄດ້​ເມື່ອ​ມີ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ເພາະສະ​ນັ້ນ​ຢາກ​ກຳຈັດ​ສິ່ງ​ອັບ​ໃຫ້ຫາ​ຍຂາດ​ກໍ່​ຕ້ອງ​ຂ້າ​ເຊື້ອ. 

ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ກິ່ນ​ອັບ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 2 ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຄື ກິ່ບອັບ​ຈາກ​ແອ ​ແລະ​ກິ່ນ​ອັບ​ຈາກ​ຫ້ອງ​​ໂດຍສານ

  ວິທີ​ກຳຈັດ​ກິ່ນ​ອັບ​ຈາກ​ແອ

      ປິດ​ລະບົບ​ນ້ຳ​ຢາ​ແອ​ ປຸ່ມ A/C ​ແລ້ວ​ປິດ​ພັດ​ລົມ​ແອ​ເພື່ອ​ໄລ່​ຄວາມ​ຊຸ່ມອອກ​ໃຫ້​ໝົດ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ນຳ​ລົດ​ໄປ​ຈອດ​ຕາກ​ແດດ​ຈັກ 3 ຊົ່ວ​ໂມງ ​ແລ້​ວຈອດ​ຕາກ​ແດດ​ແບບ​ປິດປະຕູໃຫ້​ລະບາຍ​ຈັກ 1 ຊົ່ວ​ໂມງ​ກິ່ນ​ອັບ​ກໍ່​ຈະ​ຫາຍໄປ. ຫາກ​ວ່າ​ກິ່ນ​ຍັງ​ຢູ່​ຕ້ອງ​ລ້າງ​ດ້ວຍ​​ໂຟມລ້າງ​ແອ​ເຊິ່ງຍັງ​ພໍ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ເອງ​ແຕ່​ຫາກ​ບໍ່​ຫາຍ​ສຸດ​ທ້າຍ​ກໍ່​ຕ້ອງ​ເພິ່ງຊ່າງ​ແອ​ຖອດ​ລ້າງ​ຕູ້​ແອ.

ວິທີ​ກຳຈັດ​ກິ່ນ​ໃນ​ຫ້ອງ​ໂດຍສານ

    ຫ້ອງ​ໂດຍສານ​ຈະ​ມີ​ກິ່ນ​ອັບ​ຫຼາຍ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໜ້າ​ຝົນ​ເພາະ​ມີ​ຄວາມ​ຊຸ່ມຈາກ​​ເກີບ​ຫຼື​ການ​ລຸຍ​ຝົນ​ເຂົ້າ​ລົດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​​ໂດຍ​ໃຊ້​ຝ້າ​ແຫ້ງ​ໄວ້​ໃນ​ລົດ​ສຳລັບ​ເຊັດ​ນ້ຳ ​ເມື່ອ​ລົງ​ຈາກ​ລົດ​ກໍ່​ໃຊ້​ຝ້າ​ເຊັດ​ອອກ​ໄປ​ດ້ວຍ.

  ຫາ​ກຫ້ອງ​ໂດຍສານ​ແຫ້ງ​ສະ​ໜິດ​ຍັງ​ມີ​ກິ່ນ​ກໍ່​ຕ້ອງ​​ເຖິງ​ເວລາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ສະອາດ​ໃຫຍ່​ໂດຍ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ສະອາດ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​​ຂອງ​ສານ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ເຊັດ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ເຖິງ​ພື້ນ​ຫ້ອງ​ໂດຍສານ​​ແລະ​ເພດານ​ຫຼັ້ງຈາກ​ນັ້ນ​ກໍ່​ນຳ​ລົດ​ໄປ​ຕາກ​ແດດ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ການ​ກຳຈັດ​ກິ່ນ​ແອ.