ວິທີການຮັກສາສຽງແຫບແຫ້ງ

ອາການຂອງສຽງແຫ້ງເປັນອາການຫນຶ່ງເມື່ອເວລາເວົ້າຈະເປັນສຽງທີ່ຜິດຈາກປົກກະຕິປ່ຽນໄປຈາກເດີມ ຫຼື ເປັນລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີສຽງໄປເລີຍ ການທີ່ຈະເປັ່ງສຽງອອກມາໄດ້ດັງຄືກັບສຽງປົກກະຕິ ແລະ ຕ້ອງເປັ່ງສຽງອອກມາຫຼາຍກ່ວາເດີມເພື່ອໃຫ້ສຽງດັງຂື້ນ ໃນບາງຄັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ເຈັບຄໍ ຈົນຕ້ອງເປັ່ງສຽງດັງອອກມາບໍ່ໄດ້ ຊຶ່ງແນ່ນແນວ່າຈະເປັນບັນຫາສໍາລັງຜູ້ທີ່ໃຊ້ສຽງເປັນປະຈໍາ ເຊັ່ນ ນັກຮອງ ຄູ ຫລື ທ່ານໃດກໍ່ຕາມທີ່ໃຊ້ການເວົ້າເປັນຫຼັກ

  • ສາເຫດທີ່ພົບໄດ້ຢູ່ຕະຫຼອດຄືເກີດຈາກການໃຊ້ສຽງເປັນເວລາດົນ ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງຕິດເຊື້ອໄວຣັດ ໄອຕະຫຼອດ ມີພູມແພ້ ສູບບູລີ ເປັນຫວັດ
  • ສາເຫດທີ່ພົບເຫັນນ້ອຍ ມະເຮັງໃນລໍາຄໍ ຕ່ອມໄທລອຍອັກເສບ ກ້ອງສຽງອັກເສບ

ຫາກທ່ານໃດພົບວ່າຕົວເອງມີອາການດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮັກສາໂດຍໃຊ້ສຽງໃຫ້ນ້ອຍລົງ ຜັກຜ່ອນຢ່າງພຽງພໍ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ອາການບັນເທົາລົງໄດ້ ແຕ່ຫາກຕ້ອງການຮັກສາໃຫ້ຫາຍໄວຂື້ນ ສາມາດນໍາເອົາວິທີ່ຕໍ່ໄປນີ້ໄປຮັກສາເພື່ອບັນເທົາອາການໄດ້

1.ກະທຽມ ຊ່ວຍຮັກສາສຽງແຫບແຫ້ງໄດ້ເພາະກະທຽມສາມາດຂ້າໂລກຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນລໍ່ຄໍເຮົາເຮັດໃຫ້ມີສຽງທີ່ສົດໃສກັບມາຄືເກົ່າໄດ້ໃນກະທຽມ 4-5ກີບສາມາດບົດໃຫ້ລະອຽດປະສົມນໍ້າໜຶ່ງຈອກ ຄ່ອຍໆຈິບມື້ລະ3ຄັ້ງຈົນກ່ວາອາການຈະດີຂື້ນ

2.ໝາກນາວ ໝ!ກນາວເປັນສະໝູນໄພບູຮານຊ່ວຍຮັກສາສຽງຂອງເຮົາໄດ້ ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ ບັນເທົາອາການເຈັບ ແລະ ອັກເສບ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີວິຕາມິນຊີ ທີ່ຊ່ວຍໃນການຕ້ານເຊື້ອໂລກ ຫຼຸດອາການອັກເສບໃຊ້ນໍ້າໝາກນາວ1ບ່ວງແລະປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງເທົ່າກັນແລ້ວນໍາໄປປະສົມກັບນໍ້າອຸ້ນ 1ຈອກຈິບມື້ລະນ້ອຍ ຫລືນໍາໝາກນາວມາຜ່ນເປັນປ່ຽງບີບລົງໄປໃນລໍາຄໍວັນລະ3ຄັ້ງ

3.ຂິງ ມີສັບພະຄຸນໃນການຮັກສາລໍາຄໍໄດ້ດີແທ້ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການສຽງແຫບໄດ້ ຫຼຸດອາການອັກເສບ ຊ່ວຍໃນເລື່ອງການປ້ອງກັນ ແລະ ຕິດເຊື້ອໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈໄດ້ ນໍາຂິງສົດໂຮຍເກືອກັບນໍ້າໝາກນາວເລັກນ້ອຍ ຮັບປະທານຕະຫລອດ ນອກຈາກນີ້ກໍ່ດື່ມນໍ້າຂິງອຸ່ນ ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ອາການສຽງແຫບແຫ້ງຫລຸດລົງໄດ້ເຊັ່ນກັນ

4.ພິກປົ່ນ ຊ່ວຍໃນເລື່ອງອາການລະຄາຍເຄືອງລໍາຄໍ ຫລຸດອາການຕິດເຊື້ອໃນລໍາຄໍ ນໍາພິກປົ່ນ 1ບ່ວງຊາ ປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງ 1ບ່ວງແກງ ຮັບປະທານໄດ້ເລີຍ ຫລື ຫາກເຜັດຫລາຍກໍ່ຫລຸດພິກປົ່ນລົງເປັນເຄິ່ງບ່ວງຊາກໍ່ໄດ້

5.ນໍ້າເຜິ້ງ ມີປະສິດທິພາບ ບັນເທົາອາການລະຄາຍເຄືອງລໍາຄໍ ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ  ໃຊ້ນໍ້າເຜິ້ງ 1ບ່ວງແກງ ປະສົມກັບນໍ້າອຸ່ນ 1ຈອກ ຊ່ວຍໃຫອາການສຽງແຫບດີຂື້ນ

6.ນໍ້າເກືອບ້ວນປາກ ໃຊ້ເກືອ 1ບ່ວງຊາ ປະສົມກັບນໍ້າອຸ່ນ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລະລະລາຍໃຫ້ຫມົດແລ້ວ ເຮັດເປັນນໍ້າຢາບ້ວນປາກ ມື້ລະ 2ຄັ້ງ