ວາລະສານ ທະນາຍຄວາມລາວ ອີກໜຶ່ງທາງເລືອກ ຂອງສັງຄົມລາວ


ສະພາທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດພິທີ ປະກາດເປີດໂຕ ວາລະສານທະນາຍ ຄວາມລາວຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ ນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງວາລະສານດັ່ງກ່າວ, ມີທັງໝົດ 51 ໜ້າ ລາຍໄຕມາດ 4 ສະບັບຕໍ່ປີ ໄດ້ວາງຈໍາໜ່າຍ ຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ໃນລາຄາ 15.000 ກີບ/ຫົວ ມີເນື້ອໃນ ທາງດ້ານຍຸຕິທໍາ ແລະ ກົດໝາຍ ລວມທັງສາລະຄະດີ ຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ ທີ່ມີປະໂຫຍດ ໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້.

ທ່ານ ຄໍາໃສ ສຸລິນທອນ ປະທານສະພາ ທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ວາລະສານ ທະນາຍຄວາມລາວ ເປັນພາຫະນະເຜີຍແຜ່ ພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີ່, ພັນທະ, ຈັນຍາທໍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງ ຂອງທະນາຍຄວາມລາວ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮາກຖານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຈະເປັນການຕອບໂຈດ ຂອງຫລາຍຄົນທີ່ສົນໃຈ, ໄດ້ຈັກຮູ້ທະນາຍຄວາມ, ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຂອງທະນາຍຄວາມ ໄດ້ສະດວກວ່ອງໄວ, ມີບາງຄົນເຂົ້າໃຈທະນາຍຄວາມ ໃນດ້ານລົບ ເລີຍມີອະຄະຕິຕໍ່ ທະນາຍຄວາມເລື້ອຍມາ.

ວາລະສານສະບັບນີ້, ຈະເປັນເວທີໜຶ່ງ ທີ່ສື່ສານໃຫ້ສັງຄົມ ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ທະນາຍຄວາມລາວ ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ ແລະ ຈະຫຍັບເຂົ້າໃກ້ ເປັນລູກຫລານເພື່ອນມິດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຢ່າງເຕັມພາກພູມ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກຖານະຮັ່ງມີ ຫລື ທຸກຍາກ ທີ່ມີບັນຫາໃນການດໍາລົງຊີວິດ ການທໍາມາຫາກິນ ເມື່ອມີບັນຫາ. ສະພາທະນາຍຄວາມ ພ້ອມທີ່ຈະຫາວິທີທາງກົດໝາຍ ຊ່ວຍເຫລືອແກ້ໄຂ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທໍາຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

======================

ພາບແລະຂ່າວ: Pathedlao Lao