ວາງໂທລະສັບມືຖືໄວ້ໃກ້ຫົວຕອນ​ນອນ...ສ່ຽງ​ເປັນ​ເນື້ອງ​ອກ​ໃນ​ສະຫມອງ​

ຜົນ​ສຳ​ຫຼວດ​ຂອງ​ສ​ະຖາ​ບັນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຜູ້ບໍລິ​ໂພກ​ໃນ​ກິດຈະການ​ໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່​ຮ່ວມ​ກັບ​ມະຫາ​ ວິທະຍາ​ໄລ​ອັດ​ສຳ​ຊັນ​ຫລື​ເອ​ແບກ​ໂພລ​ ພົບ​ວ່າຄົນ​ມີ​ພຶດຕິກຳ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ເປັນ​ເນື້ອງອກໃນສະໝອງ
ໂດຍ​ໄດ້ຮັບຄື້ນສັນຍານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງ​ໂທລະ​ສັບ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ງານ​ ຈາກ​ພຶດຕິກຳ​ນິຍົມ​ວາງ​ໂທລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ໄວ້​ທີ່​ຫົວ​ຕຽງ​ພ້ອມ​ກັບ​ເປີດ​ເຄື່ອງ​ໄວ້​ໃນ​ເວລາ​ນອນ​ສູງ​ເຖິງ​ 64.5%
ຜົນ​ສຳ​ຫຼວດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສອດ​ຄ້ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ວິ​ຊາ​ການ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອະນາໄມ​ໂລກ​ (who) ທີ່​ລະ​ບຸ​ວ່າ​ຄື້ນ​ແມ່​ເຫຼັກ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ​ໂທລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ເປັນ​ປັດໄຈ​ກໍ່​ມະ​ເຮັງ​ປະ​ເພດ​ 2b ຫລື​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ກໍ່​ມະ​ເຮັງ​ແລະ​ກຸ່ມ​ທີ່​ໃຊ້​ໂທລະ​ສັບ​ຫລາຍກວ່າ​ 1,640 ຊົ່ວ​ໂມງ​ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ການ​ເປັນມະເຮັງສະຫມອງ​ຊະນິດ​ glioma ຫລື​ເນື້ອງ​ອກ​ໃນ​ສະ ຫມອງ​ຂ້າງ​ດຽວ​ກັບ​ທີ່​ໃຊ້​ໂທລະ​ສັບ​ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ຄື້ນ​ສູງ​ທີ່ສຸດ​
ນອກ​ຈາກ​ນີ້​ ຍັງ​ສ່ຽງ​ເກີດ​ເນື້ອງອກສ່ວນ​ອື່ນ​ໆ​ ຊຶ່ງ​ຜູ້​ໃຊ້​ນິຍົມ​ໃສ່​ໄວ້​ໃນ​ກະ​ເປົາໂສ້ງຫລື​ກະ​ເປົາ​ອື່ນໆ​ 41.6% ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຫລື​ຫຼຸດ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ ຄື​ ໃຫ້​ໃຊ້​ອຸປະກອນ​ແຮນ​ຟ​ຣີ​ຫລື​ລະບົບ​ບູ​ທູດ​ແທນ​