ລ່ອງເຮືອສາຍນ້ຳງາວເບິ່ງຄວາມສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ສາຍນ້ຳງາວໄຫຼຈາກ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາລົງສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງຕອນເໜືອ ຂອງເທດສະບານ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ທິດເໜືອຕິດກັບບ້ານນ້ຳງາວ ແລະ ບ້ານປຸ່ງ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບບ້ານປາກງາວ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບສາຍພູຜາປູນ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບສາຍພູຈອມແກ້ວ. ສາຍນ້ຳດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນເຕັມໄປດ້ວຍແກ້ງຫີນ, ວັງນ້ຳ, ຝູງໝູ່ປ່ານ້ອຍ-ໃຫ່ຍ. ຈາກນັ້ນ, ຢູ່ລຽບແຄມສາຍນ້ຳງາວ ຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍພຶກສາສາດ, ປ່າໄມ້ທີ່ຊຸ່ມເຢັນ, ສັດປ່ານາໆຊະນິດເຊັ່ນ: ກວາງ, ຝານ, ເສືອ, ຝູງລີງ, ຝູງນົກ, ແລນ, ກະຮອກ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນຍາມຄ່ຳຄືນຈະມີ ແສງຫິ່ງຫ້ອຍລະຍິບລະຍັບ ຢູ່ຕາມແຄມນ້ຳ, ເໝາະສົມ ໃນການພັດທະນາໃຫ້ ເປັນການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກ ທີ່ປະສົມປະສານຄື: ພັກຜ່ອນລ່ອງເຮືອ, ການປະຈົນໄພ, ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາພຶກສາຊາດຊີວະນາໆພັນ, ຢ້ຽມຢາມເບິ່ງ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ຊົນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ຊົນເຜົ່າລື້ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ ລຽບຕາມແຄມສາຍນ້ຳດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງທາງ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເປັນ ເຂດພັດທະນາການທ່ອງທຽ່ວທາງນ້ຳ. ໂດຍເລີ່ມອອກຈາກ ທ່າບ້ານປຸ່ງ ຫຼື ທ່າບ້ານນ້ຳງາວ ລ່ອງລົງສູ່ເຂດບ້ານນ້ຳແສນ ແລະ ນ້ຳຂອງ. ການລ່ອງເຮືອນ້ຳງາວເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນແບບການປະຈົນໄພທາງທຳມະຊາດ ດ້ວຍການລ່ອງເຮືອ ໄປຕາມສາຍນ້ຳງາວທີ່ຍາວຢຽດ ໄຫ່ລຜ່ານໄປ ຕາມຮ່ອມພູນ້ອຍໃຫຍ່ ໂດຍມີແກ້ງ, ຕາດທີ່ເປັນອຸປະສັກການທ້າ ທາຍ, ໃນການລ່ອງເຮືອ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ມີ ຄວາມໂດດເດັ່ນ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພູຜາປ່າໄມ້, ສັດປ່ານາໆຊະນິດ, ແກ້ງ, ຕາດ, ມີນ້ຳທີ່ໄຫຼແຮງຄົດໂງ້ງໄປ-ມາ ແລະ ພ້ອມທັງລ່ອງເຮືອທ່ຽວຊົມໝູ່ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງລຽບຕາມສາຍນ້ຳງາວ. ເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີ ການສຳຫລວດໃນປີ 2009-2010 ໂດຍທີມງານຂອງ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

…………………………………………………………

ຂໍຂອບໃຈທີມາ : http://www.laogov.gov.la