ລ່ວງໜ້າ!! ເປັບ ເລັງດຶງ ບຸສເກັດ ເສີມກາງ ເຮືອໃບ

ລືຄັກ ເປັບ ກວາດິໂອລາ ນາຍໃຫຍ່ ບາເຢິນ ມິວນິກ ເລີ່ມວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ກໍລະນີໄດ້ໄປຄຸມ ແມນເຊສເຕີ ຊີຕີ ໃນລະດູການໜ້າຕາມທີ່ການຄາດໝາຍແທ້ ໂດຍການຫຼິ້ນຂອງສູງ ດ້ວຍການເລັງສອຍ ເຊຄິໂອ ບຸສເກັດ ກອງກາງຂອງ ບາເຊໂລນາ ມາຮ່ວມງານກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

 

ເປັບ ກວາດິໂອລາ ຜູ້ຈັດການທີມຂອງ ບາເຢິນ ມິວນິກ ວາງແຜນລ່ວງໜ້າຖ້າວ່າໄດ້ໄປຄຸມທັບ ເຮືອໃບ ໃນລະດູການໜ້າໂດຍການກຽມອັບເກດແຜງກາງໃຫ້ທີມ “ເຮືອໃບ” ດ້ວຍການເອົາເງິນໄປທຸ່ມຊື້ ບຸສເກັດ ດາວເຕະຈາກ ບາເຊາໂລນາ ມາຮ່ວມທັບເພື່ອເປີດໂຕເປັນເຈົ້າໃນເອີຣົບ.

 

ເປັບ ຕົກເປັນຂ່າວກຽມອຳລາທີມໃນລະດູການໜ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ກຳລັງຈະໝົດສັນຍາກັບ ບາເຢິນ ຕອນຈົບລະດູການນີ້ ແລະ “ເຮືອໃບສີຟ້າ” ເປັນທີມທີ່ໄດ້ຮັບຄາດໝາຍວ່າຈະເປັນທີມຂອງເຂົາ ແລະ ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນແຕ່ກໍເລີ່ມມີສື່ຫຼິ້ນຂ່າວໃຫ້ຕິດຕາມແລ້ວເມື່ “ດອນ ບາລອນ” ສື່ຈາກແດນກະທິງບອກວ່າ ເປັບ ຕ້ອງການເສີມກາງ ແລະ ເລັງດຶງ ບຸສເກັດ ເປັນເປົ້າໝາຍທຳອິດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຄືເປັນເທບລູກໜັງຂອງເອີຣົບ.

 

ບຸສເກັດ ແຈ້ງເກີດໃນຍຸກຂອງ ເປັບ ແລະ ກໍເປັນຄົນບຽດ ຢາຢາ ຕູເຣ ໃຫ້ເກັບເຄື່ອງຍ້າຍມາ ຢູ່ ຊີຕີ ແຕ່ກັບ “ເຮືອໃບສີຟ້າ” ແລ້ວ ຢາຢາ ຖືກວາງບົດບາດໃຫ້ຫຼິ້ນເກມບຸກເປັນຫຼັກ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ຈະຖືກຜົນກະທົບກໍຄື ເຟີນານດິນໂຢ, ແຟນານໂດ ແລະ ຟາບຽນ ເດວ ເປັນຕົ້ນ.