ລົດແຮງ ຫຼື ນ້ຳຕື້ນ ຈົນສາມາດແລ່ນເທິງໜ້ານ້ຳໄດ້ຂະໜາດນີ້

===================

ທີ່ມາ: youtube