ລົດທີ່ບໍ່ງໍ້ນ້ຳມັນ ແຕ່ໃຊ້ໄຮໂດຣເຈນ ແທນ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່ອຍຂອງເສຍເປັນນ້ຳ