ລູກນ້ອຍທັງສາມ ຕ້ອງມາກຳພ້າແມ່ແຕ່ນ້ອຍ ສົງສານແທ້

 

ໃນວັນທີ 16/3/2018 ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຜູ້ເປັນແມ່ຕ້ອງມາເສຍຊີວິດດ້ວຍພະຍາດ ນິວຖົງບີ ຫລັງຈາກຜ່າຕັດແລ້ວເສຍຊີວິດ ແຕ່ທີ່ຫນ້າສົງສານຄື ລາວມີລູກນ້ອຍ ຕັ້ງສາມຄົນ ທີ່ປະໄວ້ໃຫ້ຜູ້ເປັນຜົວ ລູກຍັງນ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມເລີຍ ຕ້ອງມາກຳພ້າແມ່ແລ້ວ ທັງລູກ ທັງຜົວໄດ້ແຕ່ຮ້ອງໃຫ້ເສຍໃຈ ເຫັນແລ້ວສະຫລົດໃຈເປັນຢ່າງຍີ່ງ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈດ້ວຍ