ລືຫວາ!! ບາຊາຈ້ອງດຶງເດມເບເລຕົວແທນເມສຊີ

 

ບາເຊໂລນາ ຕົກເປັນຂ່າວວ່າຈ້ອງດຶງ ອຸດສ໌ມາເນ ເດມເບເລ ຫົວຫອກດາວລຸ້ງຂອງ ໂບຣຸສເຊຍ ດອດມຸນ ຊ່ວງຊຳເມີນີ້ເພື່ອເປັນຕົວແທນໄລຍະຍາວຂອງ ລີໂອເນວ ເມສຊີ ຫຼັງການເຈລະຈາສັນຍາໃໝ່ລະຫວ່າງ ບາຊາ ກັບດາວເຕະຕ່າງດາວບໍ່ຄືບໜ້າ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ນັກເຕະຈະຍ້າຍທີມໃນອະນາຄົດ.

 

ບາເຊໂລນາ ສະໂມສອນຍັກໃຫຍ່ຂອງ ລາ ລີກາ ສະເປນ ຕົກເປັນຂ່າວວ່າຕ້ອງການດຶງ ອຸດສ໌ມາເນ ເດມເບເລ ກອງໜ້າດາວລຸ້ງຂອງ ໂບຣໃຫຍ່ຂອງ ລາ ລີກາ ສະເປນ ຕົກເປັນຂ່າວວ່າຕ້ອງການດຶງ ອຸດສ໌ມາເນ ເດມເບເລ ກອງໜ້າດາວລຸ້ງຂອງ ໂບຣຸສເຊຍ ດອດມຸນ ສະໂມສອນດັງຂອງລີກເຢຍລະມັນມາຮ່ວມທັບເພື່ອເຂົ້າມາເປັນຕົວແທນໄລຍະຍາວຂອງ ລີໂອເນວ ເມສຊີ ຫົວຫອກຂອງທີມ ຈາກການລາຍເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

 

ບາຊາ ຮູ້ດີວ່າ ເມສຊີ ອາຍຸ 29 ປີແລ້ວອາດຈະເບິ່ງຫາການຍ້າຍຈາກທີມຖ້າວ່າການຕໍ່ສັນຍາສະບັບໃໝ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັນໄດ້ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານສະໂມສອນກໍຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາມີບັນຫາສຳລັບການເຮັດຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງນັກເຕະທີ່ຕ້ອງການຄ່າເມື່ອຍສູງລິບລິ້ວເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຄ່າຈ້າງໃນທີມລົງ.

 

ເຖິງວ່າໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ເມສຊີ ຈະຍັງຄົງຢູ່ກັບ ບາຊາ ຕໍ່ໄປແຕ່ວ່າສະໂມສອນກໍຫວັງດຶງຕົວ ເດມເບເລ ມາຮ່ວມທີມໃຫ້ໄດ້ເພື່ອເປັນອະນາຄົດຂອງທີມ ໂດຍພວກເຂົາພ້ອມທີ່ຈະເຊັນສັນຍາກັບນັກເຕະໃນຊ່ວງຊຳເມີທີ່ຈະມາຮອດນີ້.