ລີ່ນ່າ ມີ່ສະຫວັດ ສາວນ້ອຍເງິນລ້ານທີ່ໃຜເຫັນເປັນຕ້ອງແນມ

ລີ່ນ່າ ມີ່ສະຫວັດ ສາວນ້ອຍໜ້າໃສ ທີ່ປະຈຸບັນເປັນພະນັກງານຂອງທີ່ນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) 

ຕິດຕາມເຟດບຸກໄດ້ທີ່ນີ້: FB: Leena Misavath 

ພາບຈາກ: FB: Leena Misavath