ລິ້ນຈີ່ຕ້ານມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ຈາກການສຶກສາພົບວ່າໃນເນື້ອລີ້ນຈີ່ນອກຈາກຈະອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນແລະ ແຮ່ທາດທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີກົດໄຂມັນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນກົດປາມິຕິກ 12% , ກົດໄລໂນແລອິກ 11%, ກົດໂອເລອິກ27% , ເຊິ່ງມີລິດໃນການຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ


ໃນເນື້ອໝາກລິ້ນຈີ່ມີສານປະກອບຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຮ້ອນໃນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນການກິນລິ້ນຈີ່ໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຮ້ອນໃນໄດ້ ເຈົ້າຄວນເລືອກຜັກແລະໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດຸນແກ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດອາການດັ່ງກ່າວ
ເນື່ອງຈາກໃນເນື້ອລິ້ນຈີ່ ແລະ ເປືອກລິ້ນຈີ່ ມີສານຟລາໂວນອຍຫຼາຍຊະນິດ ງານວິໄຈໃນປະເທດຈີນພົບວ່າ ເປືອກ ແລະ ເນື້ອຂອງລິ້ນຈີ່ມີສານຟລາໂວນອຍທີ່ສຳຄັນຄື ໂພໄຊຍາໃນດິນບີ 4 ໄພໄຊຍາໃນດິນບີ 2 ແລະ ອິພິຄາເທຊິນ ສ່ວນແອນໂທໄຊຍານິນທີ່ສຳຄັນຄື ໄຊຍາໄນດິນ3 – ລູຕິນໂນໄຊ ໄຊຍາໄນດິນ3 – ກລູໂຄໄຊ ເຄວໍເຊທິນ- 3 – ລູຕິນໂນໄຊ ແລະ ເຄວໍເຊຕິນ – 3 – ກລູໂຄໄຊ ເຊິ່ງສານເຫຼົ່ານີ້ຈະສະແດງລິດຕ້ານອອກຊິເດຊັ່ນທີ່ດີ ໂດຍກຸ່ມຟລາໂວນໍພົບວ່າ ໂພໄຊຍາໄນດິນບີ 2 ກຳຈັດໄຮດອກຊິເລດິຄັດ ແລະ ຊຸບເປີອອກໄຊແອນອິອນໄດ້ດີທີ່ສຸດສວ່ນ ໂພໄຊຍາດິນບີ4 ໂປໄຊຍາໄນດິນບີ 2 ແລະ ອີພີຄາເທຊິນມີລິດຕ້ານເຊວມະເຮັງຊະນິດອື່ນໆ ແລະ ມີພິດຕໍ່ເຊລປົກກະຕິໜ້ອຍກວ່າຍາພາຊິທາເຊລທີ່ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ


ນອກຈາກນີ້ຍັງມີລາຍງານວ່າ ສານສະກັດຈາກເປືອກ ແລະ ເນຶ້ອຂອງລິ້ນຈີ່ ມີລິດຢັບຢັ້ງການຈະເລີນຂອງເຊວມະເຮັງເຕົ້ານົມ ທັງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ໃນສັດທົດລອງ ໂດຍຢັບຢັ້ງການຂະຫຍາຍຈຳນວນເຊວ ການຄວບຄຸມການສື່ສານລະຫວ່າງເຊວມະເຮັງ ການສ້າງ mRNA ແລະ ໜ່ຽວນຳໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງເຊວມະເຮັງດັ່ງກ່າວ ແບບອະປ໊ອບໂທຊີສໃນລະດັບຍີນ ແລະ ຢັບຢັ້ງຜົນຕໍ່ເນື່ອງໃນການແຊກໂຕ ການຍຶດເກາະພື້ນຜິວຂອງເຊວມະເຮັງ ພົບວ່າຂະໜາດຂອງກ້ອນມະເຮັງ ພົບວ່າຂະໜາດຂອງກ້ອນມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນໜູທົດລອງຫຼຸດລົງຮ້ອຍລະ 41 ເມື່ອໄດ້ຮັບສານສະກັດເອທານໍ ຂອງເປືອກ ແລະ ເນື້ອຂອງລິ້ນຈີ່ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດເປັນອາຫານເສີມໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງ

CR:ມາຫາສານ