ລາວ ຕັ້ງເປົ້າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ຽວຫລາຍກວ່າ 6 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ

ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຮອດປີ 2020 ຈະສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ຽວຢູ່ລາວ ຫລາຍກວ່າ 6 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ, ສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 953 ລ້ານໂດລາສະ ຫະລັດຕໍ່ປີ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການ ສ້າງແຜນພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 25 ແຫ່ງ, ສຳຫລວດ - ຈັດສັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 40 ແຫ່ງ, ປັບປຸງພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຈຸດເດັ່ນ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ໄວ, ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ໄດ້ 10 ແຫ່ງ, ພ້ອມສູ້ຊົນການເຊື່ອມໂຍງ “ເວບໄຊ” ທ່ອງທ່ຽວລາວ ເຂົ້າກັບເວບໄຊ ASEAN, GMS, PATA ແລະ ຂະຫຍາຍຜູ້ຕາງໜ້າຕົວແທນການທ່ອງທ່ຽວລາວ ຢູ່ປະເທດທີ່ເປັນຕະຫລາດຕົ້ນຕໍ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 5 ແຫ່ງ ກໍຄືສູ້ຊົນຈັດງານປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ຄັ້ງທີ 3 ໃນປີ 2018.

ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ເພື່ອຈະບັນລຸ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກ່າວ​ໄວ້ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຕາມທິດສົ່ງ ເສີມການທ່ອງ ທ່ຽວທຳ ມະ ຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາກາຍເປັນຈຸດ  ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວໂລກ, ເປັນພື້ນຖານໃນການເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບ ການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລະດັບພາກ ພື້ນ-ສາກົນ, ພັດ ທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາ ຫະກຳ ແລະ ເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດນຳໜ້າ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ປະ ກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ.

ທີ່ມາ http://kpl.gov.la/