ລາວຍັງຢູ່ອັນດັບເກົ່າ! ຜົນການຈັດອັນດັບທີມຊາດຂອງສະຫະພັນບານເຕະ (ຟີຟ່າ)

 

ສະຫຼຸບຜົນການຈັດອັນດັບທີມຊາດຂອງສະຫະພັນບານເຕະນານາຊາດ (ຟີຟ່າ) ລ່າສຸດ ເມື່ອວັນພະຫັດ ທີ່ 6 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ ທີມຊາດລາວເຮົາຍັງຢູ່ອັນດັບເກົ່າ(177) ແລະ ຢູ່ອັນດັບທີ 8 ຂອງອາຊ່ຽນ

 ອັນດັບ 1-20 (ໃນວົງເລັບແມ່ນອັນດັບເມື່ອເດືອນ ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ)

1. (1)Argentina                                                          1,425 ຄະແນນ
2. (3) Belgium                                                           1,244 ຄະແນນ
3. (2) Germany                                                             1,226 ຄະແນນ
4. (4) Colombia                                                           1,218 ຄະແນນ
5. (6) Brazil                                                                 1,186 ຄະແນນ
6. (7) Portugal                                                             1,177 ຄະແນນ
7. (8) Romania                                                             1,166 ຄະແນນ
8. (9) England                                                              1,157 ຄະແນນ
9. (10) Welsh                                                            1,155 ຄະແນນ
10. (11) Chile                                                                 1,124 ຄະແນນ
11. (12) Spain                                                            1,110 ຄະແນນ
12. (5) Holland                                                         1,032 ຄະແນນ
13. (14) Croatia                                                        1,023 ຄະແນນ
14. (15) Slovakia                                                        1,016 ຄະແນນ
14. (15) Austria                                                           1,016 ຄະແນນ
16. (17) Italy                                                               1,001 ຄະແນນ
17. (18) Switzerland                                                997 ຄະແນນ
18. (13) Uruguay                                                             988 ຄະແນນ
19. (19) Algeria                                                         941 ຄະແນນ
20. (20) Czech Republic                                                933 ຄະແນນ

177. (177) Laos                                                          86 ຄະແນນ

 ອັນດັບທີມອາຊ່ຽນ (ໃນວົງເລັບແມ່ນອັນດັບທົ່ວໂລກປັດຈຸບັນ)
1. (125) Philippines                                               239 ຄະແນນ
2. (139) Thailand                                                              197 ຄະແນນ
3. (153) Vietnam                                                       166 ຄະແນນ
4. (155) Singapore                                                      162 ຄະແນນ
5. (162) Myanmar                                                   142 ຄະແນນ
6. (165) Indonesia                                                        124 ຄະແນນ
7. (168) Malaysia                                                       116 ຄະແນນ
8. (177) Laos                                                          86 ຄະແນນ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------