ລາວກຽມຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ປີໃໝ່ລາວ ການບາສີສູ່ຂວັນ ແລະ ກິດຈະກຳທາງສັງຄົມຫຼາຍລາຍການເປັນມໍລະດົກໂລກ

ລາວກຽມຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ປີໃໝ່ລາວ ການບາສີສູ່ຂວັນ ແລະ ກິດຈະກຳທາງສັງຄົມຫຼາຍລາຍການເປັນມໍລະດົກໂລກ

ເມື່ອວັນທີ 9 ມີນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດປະຊຸມຮ່ວມກັບຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອຫາລືກຽມຄວາມພ້ອມຍື່ນເອກະສານຕໍ່ອົງການຢູເນສໂກຂຶ້ນທະບຽນລຳວົງລາວ ເປັນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ຫຼື ICH (Intagible Cultural Heritage). ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຍັງພິຈາລະນາທີ່ຈະຂໍຂຶ້ນທະບຽນກິດຈະກຳທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອື່ນໆເພີ່ມອີກເຊັ່ນ: ການຕັກບາດ, ພິທີບາສີສູ່ຂວັນ, ປະເພນີບຸນກອງເຂົ້າ ແລະ ປີໃໝ່ລາວ ເປັນຕົ້ນ.


ຈາກ ຂໍ້ມູນຂອງຢູເນສໂກ ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ຫຼື ICH ຕ້ອງ ເກີດ ຈາກ ທຳນຽມ ທີ່ ສືບ ທອດ ຕໍ່ ກັນ ມາ ທາງ ການ ລະຫຼິ້ນ, ສິລະ ປະ ຫຼື ພິທີກຳ ແລະ ງານ ປະເພນີ ຕ່າງ ໆ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ທຳມະຊາດ, ຈັກກະວານ ລວມ ເຖິງ ງານ ຫັດ ຖະ ສິນ ທີ່ ສະ ສົມ ຈາກ ພູ ມ ປັນຍາ ດັ່ງ ເດີມ.


ສ່ວນປະກອບສຳຄັນຂອງການເປັນ ICH ຍັງລວມເຖິງການທີ່ວັດທະນະທຳນັ້ນ ຕ້ອງ ມີ ທັງ ຄວາມ ດັ່ງ ເດີມ ແລະ ທັນ ສະໄໝ ໝາຍ ເຖິງ ຍັງ ຄົງ ມີ ການ ປະຕິບັດ ສືບ ຕໍ່ ກັນ ມາ ຈົນ ຖົງ ປັດຈຸບັນ ຢ່າງ ແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ເປັນ ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ອັດຕະ ລັກ ທາງ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ຊົນຊາດ ນັ້ນ ໆ ສືບ ຕໍ່ ຈາກຮຸ່ນ ສູ່ຮຸ່ນ ແລະ ເປັນ ຮາກ ຖານ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ມີ ຄຸນຄ່າ ທັງ ທາງ ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຕໍ່ມ ວນມະນຸດ ລວມ ເຖິງ ປະເທດ ຊາດ.
ທັງ ນີ້ ເມື່ອ ເດືອນ ທັນວາ ທີ່ ຜ່ານມາ ຢູ ເນສ ໂກ ຫາກໍ່ ໃຫ້ ການ ຍອມ ຮັບ ວ່າ "ການເປົ່າແຄນ" ດົນຕີ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ແຄນ ເຄື່ອງ ດົນຕີ ປະຈຳ ຊາດ ຂອງ ລາວ ເປັນ ມໍລະດົກ ໂລກ ທີ່ຈັບ ຕ້ອງ ບໍ່ ໄດ້ ໂດຍ ຍ້ອງຍໍ ວ່າ ສຽງຫຼິ້ນ ແຄນ ເປັນ ສ່ວນ ສຳຄັນ ຂອງ ງານ ສັງສັນ ແລະ ພິທີກຳ ຕ່າງ ໆ ໃນ ລາວ ສົ່ງ ເສີມ ສະ ຖາ ບັ ນຄອ ບ ຄົວ ແລະ ຍັງ ເປັນ ການ ສົ່ງ ເສີມ ວິ ຖີ ຊີວິດ ກະສິກຳ ທຳມະຊາດ ລວມທັງ ການ ອອກ ກຳ ລັງ ກາຍ ເນື່ອງ ຈາກ ການ ເປົ່າແຄນ ມັກ ມີ ທັງ ຜູ້ ຮ່ວມ ຮ້ອງ, ຫຼິ້ນ ດົນຕີ ແລະ ຟ້ອນລຳ ໄປ ໃນ ຂະນະ ດຽວ ກັນ.